Trenutno u Ekspertu

Propisa: 129275

Službenih mišljenja: 16570

Sudske prakse: 9454

Modela akata: 864

Obrazaca: 37997

Podzakonskih akata: 95942

Prečišć. tekstova: 29243

Propisa CG: 1897

Propisa R.Srpske: 2324

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 29.07.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 29.07.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 103/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 7/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/20

"Sl. list APV" 45/20

"Sl. list grada Beograda" 87/20

"Sl. list grada Čačka" 17/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/20

"Sl. list grada Kikinde" 2/20

"Sl. list grada Kragujevca" 16/20

"Sl. list grada Kraljeva" 18/20

"Sl. list grada Kruševca" 2/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/20

"Sl. list grada Loznice" 17/20

"Sl. list grada Niša" 56/20

"Sl. list grada Novog Sada" 32/20

"Sl. list grada Pančeva" 37/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 8/20

"Sl. list grada Sombora" 18/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 15/20

"Sl. list grada Subotice" 28/20

"Sl. list grada Užica" 15/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 20/20

"Sl. list grada Vršca" 6/20

"Sl. list grada Zaječara" 27/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/20

"Sl. list opština Srema" 21/20

"Sl. list opštine Beočin" 7/20

"Sl. list opštine Inđija" 13/20

"Sl. list CG" 73/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 58/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 103/20 od 27. jula 2020. godine

Odluka o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-012-00-0205/19-11)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/20 od 2. jula 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj baletskoj školi

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za klasičnu katoličku gimnaziju

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za sport

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/20 od 5. marta 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 45/20 od 2. jula 2020. godine

Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine

"Sl. list grada Beograda", br. 87/20 od 15. jula 2020. godine

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blokove 42 i 48 u okviru bloka 53, Gradska opština …

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju cevovoda čiste vode fi 1.200 duž ulica Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Peđe Milosavljevića, gradska opština Novi Beograd

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2020. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 17/20 od 7. jula 2020. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Aneks IV Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/20 od 26. juna 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu zaposlenih u organima grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/20 od 10. marta 2020. godine

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Kikinde

Kadrovski plan za 2020. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/20 od 19. juna 2020. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 18/20 od 9. juna 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 2/20 od 21. marta 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini grada Kruševca

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/20 od 11. februara 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 17/20 od 29. juna 2020. godine

Odluka o utvrđivanju ekonomskih mera podrške privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom

"Sl. list grada Niša", br. 56/20 od 15. juna 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - opštine Merošina za 2017. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 32/20 od 16. jula 2020. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 37/20 od 24. juna 2020. godine

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa "Vetroelektrana" na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo od 11.05.2020. godine

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/20 od 11. marta 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju područja mesnih zajednica i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/20 od 10. juna 2020. godine

Odluka o oslobađanju od plaćanja dela izvornih javnih prihoda Grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 18/20 od 3. jula 2020. godine

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2020/2021. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 15/20 od 12. juna 2020. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 28/20 od 9. juna 2020. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 15/20 od 24. marta 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 7/20 od 1. juna 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva ...

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 20/20 od 19. juna 2020. godine

Odluka o utvrđivanju vrste materijalne podrške porodici za novorođenu decu u 2020. godini (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 6/20 od 9. maja 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o pijacama (grad Vršac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 27/20 od 28. maja 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/20 od 16. juna 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 21/20 od 26. juna 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 7/20 od 22. maja 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 13/20 od 20. maja 2020. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima, službama i organizacijama opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 73/20 od 21. jula 2020. godine

Pravilnik o obavještavanju deponenata i potencijalnih deponenata o sistemu zaštite depozita

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 58/20 od 18. juna 2020. godine

Pravilnik o kućnom redu u odjeljenju za izvršenje mjere pritvora

Pravilnik o kućnom redu za izdržavanje kazne zatvora