Trenutno u Ekspertu

Propisa: 116748

Službenih mišljenja: 15797

Sudske prakse: 8995

Modela akata: 819

Obrazaca: 33654

Podzakonskih akata: 86532

Prečišć. tekstova: 26283

Propisa CG: 1743

Propisa R.Srpske: 2115

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).