Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108634

Službenih mišljenja: 15244

Sudske prakse: 8647

Modela akata: 787

Obrazaca: 30841

Podzakonskih akata: 80296

Prečišć. tekstova: 24481

Propisa CG: 1634

Propisa R.Srpske: 2010

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).