Trenutno u Ekspertu

Propisa: 114142

Službenih mišljenja: 15528

Sudske prakse: 8904

Modela akata: 814

Obrazaca: 32807

Podzakonskih akata: 84453

Prečišć. tekstova: 25772

Propisa CG: 1703

Propisa R.Srpske: 2090

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).