Trenutno u Ekspertu

Propisa: 115652

Službenih mišljenja: 15623

Sudske prakse: 8953

Modela akata: 813

Obrazaca: 33397

Podzakonskih akata: 85688

Prečišć. tekstova: 26050

Propisa CG: 1721

Propisa R.Srpske: 2104

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).