Trenutno u Ekspertu

Propisa: 107516

Službenih mišljenja: 15178

Sudske prakse: 8572

Modela akata: 781

Obrazaca: 30544

Podzakonskih akata: 79473

Prečišć. tekstova: 24192

Propisa CG: 1610

Propisa R.Srpske: 1988

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).