Trenutno u Ekspertu

Propisa: 103270

Službenih mišljenja: 14868

Sudske prakse: 8353

Modela akata: 752

Obrazaca: 29087

Podzakonskih akata: 76247

Prečišć. tekstova: 23174

Propisa CG: 1526

Propisa R.Srpske: 1904

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).