Trenutno u Ekspertu

Propisa: 112801

Službenih mišljenja: 15487

Sudske prakse: 8843

Modela akata: 808

Obrazaca: 32287

Podzakonskih akata: 83436

Prečišć. tekstova: 25457

Propisa CG: 1690

Propisa R.Srpske: 2074

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).