Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156751

Službenih mišljenja: 17850

Sudske prakse: 10381

Modela akata: 953

Obrazaca: 45453

Podzakonskih akata: 117446

Prečišć. tekstova: 35039

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2846

Službena mišljenja

Pored propisa, u EKSPERT-u se nalaze:

- službena mišljenja,

- objašnjenja,

- uputstva i

- instrukcije

koja su:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Ministarstvo finansija RS

Ministarstvo finansija RS - Uprava carina

Ministarstvo prosvete (i prethodno Ministarstvo prosvete i sporta)

Ministarstvo rada i socijalne politike (i prethodno Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvo za socijalna pitanja)

Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

Ministarstvo zdravlja

Komisija za hartije od vrednosti

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Republički zavod za zdravstveno osiguranje

doneli za sprovođenje i primenu zakona i podzakonskih akata.

Pretraživač mišljenja omogućava pretragu po sledećim kriterijumima: po zadatoj reči, izrazu ili broju, po naslovu ili tekstu, po donosiocu, po oblasti, po zakonima i po danu, mesecu i godini. (Videti sliku)

Radi bolje preglednosti mišljenja su podeljena na oblasti u okviru kojih je izvršena podela po propisima (zakonima i podzakonskim aktima). Izborom nekog od propisa pristupa se spisku mišljenja donetih za propis u celini, kao i za svaki član na osnovu koga je doneto neko mišljenje.

Specifičnost u EKSPERT-u je oznaka "M" uz članove propisa. Naime, kada se nalazite u tekstu propisa, ako su za njegovo tumačenje nadležna ministarstva donosila službena mišljenja, objašnjenja, uputstva i instrukcije, uz propis u celini, kao i uz članove propisa, nalazi se oznaka "M". Klikom na "M" otvarate spisak mišljenja sa naslovima, donosiocem, brojem i datumom kada je svako od njih doneto, a odatle pristupate tekstu mišljenja. (Videti sliku)

 

Detaljnije o svim opcijama programa EKSPERT pročitajte u Uputstvu za korišćenje programa.