Trenutno u Ekspertu

Propisa: 144562

Službenih mišljenja: 17335

Sudske prakse: 10048

Modela akata: 918

Obrazaca: 42475

Podzakonskih akata: 107702

Prečišć. tekstova: 32709

Propisa CG: 2155

Propisa R.Srpske i BiH: 2676

Cenovnik pretplata i naručivanje

Pretplata na digitalnu bazu "Ekspert" korisniku omogućava neograničeni pristup:

  • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne; 

  • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa;

  • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF formatu: preko 300 obrazaca za popunjavanje + 8.600 obrazaca i priloga);

  • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi dali za sprovoðenje propisa;

  • sudskoj praksi nadležnih sudova;

  • modelima akata - predlozima formi: ugovora, pravilnika, odluka, rešenja, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva...;

  • statističkim podacima i korisnim informacijama;

  • servisima za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs (11 vrsta obračuna);

  • servisima za obračune drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs (Prihodi od autorskih prava, Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova, Prihodi od ugovora o delu, Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti).

 

CENOVNIK

  Polugodišnja pretplata (6 meseci) Godišnja pretplata (12 meseci)
Cena PDV (10%) Cena sa PDV-om Cena PDV (10%) Cena sa PDV-om
Cena za jednog korisnika 26.965,00 2.696,50 29.661,50 45.660,00 4.566,00 50.226,00
Cena za svakog narednog korisnika 10.753,00 1.075,30 11.828,30 17.922,00 1.792,20 19.714,20

 

Naručivanje možete izvršiti na sajtu www.cekos.rs ili direktno pozivom na broj: 011/30 35 435