Trenutno u Ekspertu

Propisa: 152915

Službenih mišljenja: 17689

Sudske prakse: 10284

Modela akata: 941

Obrazaca: 44444

Podzakonskih akata: 114231

Prečišć. tekstova: 34411

Propisa CG: 2262

Propisa R.Srpske: 2813

Cenovnik pretplata i naručivanje

Pretplata na digitalnu bazu "Ekspert" korisniku omogućava neograničeni pristup:

  • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne; 

  • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa;

  • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF formatu: preko 300 obrazaca za popunjavanje + 8.600 obrazaca i priloga);

  • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi dali za sprovoðenje propisa;

  • sudskoj praksi nadležnih sudova;

  • modelima akata - predlozima formi: ugovora, pravilnika, odluka, rešenja, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva...;

  • statističkim podacima i korisnim informacijama;

  • servisima za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs (11 vrsta obračuna);

  • servisima za obračune drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs (Prihodi od autorskih prava, Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova, Prihodi od ugovora o delu, Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti).

 

CENOVNIK

  Polugodišnja pretplata (6 meseci) Godišnja pretplata (12 meseci)
Cena PDV (10%) Cena sa PDV-om Cena PDV (10%) Cena sa PDV-om
Cena za jednog korisnika 29.660,00 2.96650 32.626,00 50.230,00 5.023,00 55.253,00
Cena za svakog narednog korisnika 11.300,00 1.130,00 12.430,00 18.800,00 1.880,00 20.680,00

 

Naručivanje možete izvršiti na sajtu www.cekos.rs ili direktno pozivom na broj: 011/30 35 435