Trenutno u Ekspertu

Propisa: 144562

Službenih mišljenja: 17335

Sudske prakse: 10048

Modela akata: 918

Obrazaca: 42475

Podzakonskih akata: 107702

Prečišć. tekstova: 32709

Propisa CG: 2155

Propisa R.Srpske i BiH: 2676

Obrasci

Obrasci

U Ekspert-u se nalaze obrasci koji su propisani određenim pravnim aktima.

Obrasci koji se najčešće koriste u obavljanju administrativnih, finansijskih i knjigovodstvenih poslova dati su u formi da se mogu popunjavati na računaru, a zatim tako popunjene štampati i arhivirati.

Obrascima možete pristupiti na tri načina:

- preko Pretraživača obrazaca

- preko funkcije Obrasci/prilozi kada se nalazite u propisu

- preko tekstualnog linka na obrazac u okviru dokumenta.
 

 Ikona koja se nalazi uz tekstualni link, ukazuje da je za taj obrazac omogućeno popunjavanje.

 

Primer obrasca kod koga je omogućeno popunjavanje