Trenutno u Ekspertu

Propisa: 109443

Službenih mišljenja: 15297

Sudske prakse: 8676

Modela akata: 791

Obrazaca: 31082

Podzakonskih akata: 80862

Prečišć. tekstova: 24724

Propisa CG: 1637

Propisa R.Srpske: 2016

Obrasci

Obrasci

U Ekspert-u se nalaze obrasci koji su propisani određenim pravnim aktima.

Obrasci koji se najčešće koriste u obavljanju administrativnih, finansijskih i knjigovodstvenih poslova dati su u formi da se mogu popunjavati na računaru, a zatim tako popunjene štampati i arhivirati.

Obrascima možete pristupiti na tri načina:

- preko Pretraživača obrazaca

- preko funkcije Obrasci/prilozi kada se nalazite u propisu

- preko tekstualnog linka na obrazac u okviru dokumenta.
 

 Ikona koja se nalazi uz tekstualni link, ukazuje da je za taj obrazac omogućeno popunjavanje.

 

Primer obrasca kod koga je omogućeno popunjavanje