Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157956

Službenih mišljenja: 17902

Sudske prakse: 10427

Modela akata: 957

Obrazaca: 45688

Podzakonskih akata: 118434

Prečišć. tekstova: 35232

Propisa CG: 2342

Propisa R.Srpske: 2861

CD ili Internet

Digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata Ekspert dostupna je korisnicima kroz dva vida korišćenja: preko Interneta ili putem instalacije (CD) na računar korisnika.

Pre detaljnih opisa ova dva vida korišćenja treba napomenuti da su sadržaj, mogućnosti i karakteristike identični - bez obzira za koji se vid korisnik odluči.

 

Ekspert Internet

Prateći savremene tokove po pitanju informacionih tehnologija Ekspert Internet je bio začetnik ovakvog pristupa bazama pravnih dokumenata na našem tržištu.

Ovaj vid korišćenja podrazumeva da se pristup digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata vrši  preko našeg javnog internet servera, a pri tome se koristi bilo koji od standardnih internet browser-a (Internet Explorer, Firefox, Mozilla).

Korisnici Ekspert Interneta su u mogućnosti da koriste digitalnu bazu sa laptop ili PC računara, zapravo gde god postoji internet konekcija (npr. kuća, posao) i pri tome pristupaju uvek poslednjoj ažuriranoj verziji Ekspert-a bez ikakve instalacije na računar.

Dakle, ovaj vid korišćenja ostavlja korisniku apsolutnu slobodu po pitanju mesta sa koga pristupaju (posao, kuća...), hardverskih/softverskih zahteva, eventualne zabrane instalacije aplikacija na računar (što je kod pravnih lica čest slučaj)...

Za pristup preko ovog vida korišćenja neophodno je da posedujete "ime" i "lozinku" koje korisnici dobijaju od naše službe pretplate.

Ekspert CD

Ovaj vid korišćenja podrazumeva da se digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata instalira na korisnikov računar.

Prva/osnovna instalacija programa se vrši jednom, a zatim se dva puta mesečno šalje disk kojim se dodaju odgovarajuće izmene/dopune baze pravnih akata.

Postupak instalacije je potpuno automatizovan, kao i postupak dodavanja izmena - ažuriranje.

Korisni linkovi:

Besplatno probno korišćenje

Pretplata na Ekspert Internet i Ekspert CD

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za instalaciju Ekspert CD-a

Tehnički preduslovi za korišćenje Ekspert-a