Trenutno u Ekspertu

Propisa: 128162

Službenih mišljenja: 16548

Sudske prakse: 9438

Modela akata: 862

Obrazaca: 37599

Podzakonskih akata: 95039

Prečišć. tekstova: 29011

Propisa CG: 1894

Propisa R.Srpske: 2318

O izdavaču

CEKOS IN je privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting koje postoji i uspešno posluje od 1990. godine. Osnovna delatnost preduzeća je izdavačka i to stručnih časopisa "Informator" i "PDV", kao i stručnih edicija i knjiga neophodnih za svakodnevno poslovanje.

Od 2005. godine izdavačka delatnost je upotpunjena digitalnom bazom propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "Ekspert".

Ekonomski konsalting je "glavna" delatnost pored "osnovne" delatnosti - izdavaštva i sastoji se, pre svega ,u pružanju intelektualne pomoći iz oblasti koje uređuju časopisi i knjige:

 
 • poreza na dohodak građana,
 • zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite,
 • poreza na imovinu,
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • računovodstva,
 • privatizacije,
 • poreza na dobit pravnih lica,
 • platnog prometa,
 • PDV-a i akciza,
 • trgovine i kontrole cena,
 • radnih odnosa,
 • stanovanja,
 • kolektivnih ugovora,
 • propisa o privrednim društvima, itd
 • penzijskog i invalidskog osiguranja,
 

 

Celokupna delatnost ima za cilj da korisnicima usluga omogući racionalni pristup u poslovanju i da na vreme sagledaju i praktično provere kako ekonomsko i pravno okruženje deluje na njihovo poslovanje.

U okviru izdavačke delatnosti "CEKOS IN" izdvajamo :
 • štampana izdanja:
 • elektronsko izdanje:
  • "Ekspert" - digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca.

 

 


 

Direktor: Krsta Jovanović, dipl. ekon.

Specijalni savetnik: Antun Martić, dipl. ekon.

Glavni i odgovorni urednik: Jasmina Jovanović, dipl. ekon.

Zamenik direktora: Edvard Martić, ing.

Urednik izdanja: Vera Martić, dipl. ing.

Urednici: Ljubičić Vesna, dipl. ekon., Milosavljević Ljiljana, dipl. prav.

 

Redakcioni odbor "Cekos in"-a: Martić Antun, Jovanović Jasmina, Jovanović Krsta, Aleksić Stevan, Martić Edvard, Martić Vera, Anđelković Gordana, Mihajlović Jovana, Sadiković Slavica, Vuković Radmila, Zindović Željko.

 

Redakcija Eksperta: Zorica Jovanović, Olivera Konjević, Jovana Zindović, Radmila Vuković, Vera Martić, Edvard Martić,

Autori i koordinatori Ekspert-a: Vera Martić, Edvard Martić, Boris Janković, Danilo Čubrović, Jasmina Jovanović.