Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156751

Službenih mišljenja: 17850

Sudske prakse: 10381

Modela akata: 953

Obrazaca: 45453

Podzakonskih akata: 117446

Prečišć. tekstova: 35039

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2846

Propisi i glasila

EKSPERT, kao veoma kompleksna baza pravnih akata, sadrži:

 • ustave,
 • zakone,
 • uredbe,
 • pravilnike,
 • odluke,
 • poslovnike,
 • kolektivne ugovore,
 • rešenja,
 • naredbe,
 • preporuke,
 • deklaracije,
 • međunarodne ugovore,
 • statističke podatke,
 • javne pozive za upis akcija i dr

 

U EKSPERT-u se mogu naći i svi propisi u izvornom obliku, tj. onako kako su objavljeni u službenim glasilima, kao i svi prečišćeni tekstovi sa hronološkim pregledom izmena, periodima važenja i preciznim datumima stupanja na snagu i primene. Uz svaku izmenu dostupan je i pregled svih izmenjenih članova i to na dva načina: kroz liste izmenjenih članova u prečišćenim tekstovima propisa, kao i kroz posebne hronologije  članova u kojima su na jednom mestu prikazane sve izmene određenog člana propisa. (Videti sliku)

Specifičnost EKSPERT-a su i jasno prikazane veze između propisa i njihovih podzakonskih akata, kako kroz listu podzakonskih akata odgovarajućeg propisa, tako i kroz posebne naznake kod svih članova propisa na osnovu kojih su donesena podzakonska akta. (Videti sliku)

 

U EKSPERT-u su obrađeni propisi koji su objavljeni u sledećim službenim glasilima:

 • "Službenom glasniku RS",
 • "Sl. glasniku RS - Prosvetni glasnik",
   
 • "Sl. glasniku SRS",
 • "Sl. glasniku NRS",
 • "Službenom listu SCG",
 • "Službenom listu SCG - Međunarodni ugovori",
 • "Sl. listu SRJ",
 • "Sl. listu SRJ - Međunarodni ugovori",
 • "Sl. listu SFRJ",
 • "Sl. listu SFRJ - Međunarodni ugovori",
 • "Sl. listu SFRJ - Međunarodni sporazumi",
 • "Sl. listu FNRJ",
 • "Sl. listu FNRJ - dodatak",
 • "Sl. listu FNRJ - Međunarodni ugovori",
 • "Sl. vesniku FNRJ"
 • "Sl. listu DFJ"
 • "Sl. novinama Kraljevine Jugoslavije",
 • "Sl. novinama Kraljevine SHS",
 • "Srpskim novinama"
   
 • "Sl. listu Autonomne pokrajine Vojvodine",
 • "Sl. listu grada Beograda",
 • "Sl. listu grada Novog Sada",
 • "Sl. listu grada Niša",
 • "Sl. listu grada Kragujevca",
 • "Sl. listu grada Čačka",
 • "Sl. listu grada Kruševca",
 • "Sl. listu grada Kraljeva",
 • "Sl. listu grada Užica",
 • "Sl. listu grada Vršca",
 • "Sl. listu grada Pančeva",
 • "Sl. glasniku grada Jagodina",
 • "Sl. listu grada Zrenjanina",
 • "Sl. listu grada Smedereva",
 • "Sl. listu grada Loznice ",
 • "Sl. listu grada Sombora",
 • "Sl. listu grada Kikinde",
 • "Sl. listu grada Sremska Mitrovica",
 • "Sl. listu grada Zaječara",
 • "Sl. glasniku grada Leskovca",
 • "Sl. listu grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva"
 • "Sl. glasniku grada Požarevca",
 • "Sl. glasniku grada Valjeva",
 • "Sl. listu grada Subotice",
 • "Sl. glasniku grada Vranja",
 • "Sl. glasniku opštine Požarevac",
 • "Sl. glasniku opštine Valjevo",
 • "Opštinskom sl. glasniku opštine Jagodina",
 • "Sl. listu opštine Pančevo",
 • "Sl. listu opštine Subotica",
 • "Sl. listu opštine Sremska Mitrovica",
 • "Sl. listu opštine Čačak",
 • "Sl. listu opštine Sombor",
 • "Sl. listu opštine Kikinda",
 • "Sl. listu opština Srema",
 • "Sl. listu opštine Kraljevo",
 • "Sl. listu opštine Užice",
 • "Sl. listu opštine Zrenjanin",
 • "Sl. listu opštine Smederevo",
 • "Sl. listu opštine Loznica",
 • "Sl. glasniku opštine Leskovac",
 • "Sl. listu opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac"
   
 • "Sl. listu Crne Gore",
 • "Sl. listu Republike Crne Gore",
 • "Sl. glasniku Bosne i Hercegovine",
 • "Sl. glasniku Republike Srpske".

 

Lista glasila se stalno proširuje - dodaju se nova ali i stara glasila, tj. ona koja su ranije izlazila a sadrže propise koji su interesantni.

Detaljnije o svim opcijama programa EKSPERT pročitajte u Uputstvu za korišćenje programa.