Trenutno u Ekspertu

Propisa: 116748

Službenih mišljenja: 15797

Sudske prakse: 8995

Modela akata: 819

Obrazaca: 33654

Podzakonskih akata: 86532

Prečišć. tekstova: 26283

Propisa CG: 1743

Propisa R.Srpske: 2115

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019
Datum izdanja: 09.04.2019
Cena: 550,00 RSD
Zakon o zdravstvenom osiguranju 2019
Datum izdanja: 09.04.2019
Cena: 550,00 RSD
       
Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, april 2019.)
Datum izdanja: 05.04.2019
Cena: 660,00 RSD
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (prečišćen tekst, april 2019.)
Datum izdanja: 03.04.2019
Cena: 1.540,00 RSD
       

Zakon o platnim uslugama 2019

Datum izdanja: 13.03.2019

Cena: 550,00 RSD

 

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (prečišćen tekst, februar 2019.)

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (prečišćen tekst, februar 2019.)

Datum izdanja: 21.02.2019

Cena: 220,00 RSD

 

 

 

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, februar 2019.)

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, februar 2019.)

Datum izdanja: 21.02.2019

Cena: 385,00 RSD

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 2019

 

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2019.)

Datum izdanja: 19.02.2019

Cena: 165,00 RSD

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje i vaspitanje 2019

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, februar 2019.)

Datum izdanja: 19.02.2019

Cena: 242,00 RSD

Zakon o duvanu 2018

Zakon o duvanu (prečišćen tekst, decembar 2018.)

Datum izdanja: 26.12.2018

Cena: 330,00 RSD

 

Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs