Trenutno u Ekspertu

Propisa: 110798

Službenih mišljenja: 15366

Sudske prakse: 8751

Modela akata: 799

Obrazaca: 31520

Podzakonskih akata: 81888

Prečišć. tekstova: 25031

Propisa CG: 1662

Propisa R.Srpske: 2053

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs