Trenutno u Ekspertu

Propisa: 128162

Službenih mišljenja: 16548

Sudske prakse: 9438

Modela akata: 862

Obrazaca: 37599

Podzakonskih akata: 95039

Prečišć. tekstova: 29011

Propisa CG: 1894

Propisa R.Srpske: 2318

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.) Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.) Datum izdanja: 11.03.2020 Cena: 990,00 RSD Zakon o porezu na dodatu vrednost sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, mart 2020.) Zakon o porezu na dodatu vrednost sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, mart 2020.) Datum izdanja: 09.03.2020 Cena: 990,00 RSD
       
Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.) Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.) Datum izdanja: 14.02.2020 Cena: 770,00 RSD Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (februar, 2020.) Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (februar, 2020.) Datum izdanja: 11.02.2020 Cena: 154,00 RSD
       
Zakon o visokom obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2020.) Zakon o visokom obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2020.) Datum izdanja: 11.02.2020 Cena: 330,00 RSD Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, januar 2020.) Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, januar 2020.) Datum izdanja: 17.01.2020 Cena: 990,00 RSD
       
Zakon o javnim nabavkama 2020 Zakon o javnim nabavkama (januar 2020.) Datum izdanja: 10.01.2020 Cena: 770,00 RSD Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst, decembar 2019) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst, decembar 2019) Datum izdanja: 13.12.2019
Cena: 440,00 RSD

 

 

 

 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2019.)

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2019.)

Datum izdanja: 12.12.2019
Cena: 880,00 RSD

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, decembar 2019.)

 

 

 

 

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, decembar 2019.)

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, decembar 2019.)

Datum izdanja: 11.12.2019
Cena: 330,00 RSD

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, decembar 2019.)

 

 

 

 

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

Datum izdanja: 13.10.2019
Cena: 495,00 RSD

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Datum izdanja: 10.10.2019
Cena: 550,00 RSD

       
Zakon o autorskom i srodnim pravima 2019

Zakon o autorskom i srodnim pravima (prečišćen tekst, septembar 2019.)

Datum izdanja: 25.09.2019
Cena: 264,00 RSD

Zakon o izvršenju i obezbeđenju 2019

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (prečišćen tekst, avgust 2019.)

Datum izdanja: 12.08.2019
Cena: 550,00 RSD

       

 

Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Propisi za vreme vanrednog stanja

Poštovani korisnici, kada se ulogujete u bazu Ekspert, na naslovnoj strani su posebno izdvojeni svi propisi doneti za sprovođenje mera za vreme vanrednog stanja.

Važne informacije u vezi sa primenom propisa donetih za vreme vanrednog stanja, možete pronaći na na našoj Internet stranici:

www.cekos.rs

 

 ► Pretplata na "Еkspert"

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs