Trenutno u Ekspertu

Propisa: 105194

Službenih mišljenja: 15005

Sudske prakse: 8466

Modela akata: 765

Obrazaca: 29862

Podzakonskih akata: 77764

Prečišć. tekstova: 23580

Propisa CG: 1563

Propisa R.Srpske: 1937

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs