Trenutno u Ekspertu

Propisa: 132848

Službenih mišljenja: 16737

Sudske prakse: 9593

Modela akata: 876

Obrazaca: 38777

Podzakonskih akata: 98731

Prečišć. tekstova: 30046

Propisa CG: 1916

Propisa R.Srpske: 2373

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, decembar 2020.)
Datum izdanja: 21.12.2020
Cena: 660,00 RSD
Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Datum izdanja: 21.12.2020

Cena: 330,00 RSD
       
Zakon o akcizama (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o akcizama (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Datum izdanja: 21.12.2020

Cena: 330,00 RSD

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, decembar 2020.) 

Datum izdanja: 13.12.2020

Cena: 550,00 RSD

       

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Datum izdanja: 03.12.2020

Cena: 330,00 RSD

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2020.) 

Datum izdanja: 01.12.2020

Cena: 880,00 RSD

       
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (prečišćen tekst, novembar 2020.)

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (prečišćen tekst, novembar 2020.)

Datum izdanja: 13.11.2020

Cena: 330,00 RSD

Propisi o javnom beležništvu (Zakon, pravilnici, Poslovnik, tarife)

Propisi o javnom beležništvu (Zakon, pravilnici, Poslovnik, tarife) 

Datum izdanja: 16.07.2020 

Cena: 550,00 RSD

       
Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.)

Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.) 

Datum izdanja: 11.03.2020 

Cena: 990,00 RSD

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.)

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.) 

Datum izdanja: 14.02.2020

Cena: 770,00 RSD

       
Zakon o visokom obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2020.)

Zakon o visokom obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2020.)

Datum izdanja: 11.02.2020

Cena: 330,00 RSD

Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (februar, 2020.)

Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (februar, 2020.) 

Datum izdanja: 11.02.2020

Cena: 154,00 RSD

       
Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, januar 2020.)

Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, januar 2020.) 

Datum izdanja: 17.01.2020

Cena: 990,00 RSD

Zakon o javnim nabavkama 2020

Zakon o javnim nabavkama (januar 2020.)

Datum izdanja: 10.01.2020

Cena: 770,00 RSD

 

 

 

 

Kompletan spisak knjiga možete pogledati na sajtu www.cekos.rs


 

 

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Propisi za vreme vanrednog stanja

Poštovani korisnici, kada se ulogujete u bazu Ekspert, na naslovnoj strani su posebno izdvojeni svi propisi doneti za sprovođenje mera za vreme vanrednog stanja.

Važne informacije u vezi sa primenom propisa donetih za vreme vanrednog stanja, možete pronaći na na našoj Internet stranici:

www.cekos.rs

 

 ► Pretplata na "Еkspert"

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs