Trenutno u Ekspertu

Propisa: 106728

Službenih mišljenja: 15105

Sudske prakse: 8530

Modela akata: 779

Obrazaca: 30315

Podzakonskih akata: 78939

Prečišć. tekstova: 23960

Propisa CG: 1591

Propisa R.Srpske: 1965

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs