Trenutno u Ekspertu

Propisa: 107516

Službenih mišljenja: 15178

Sudske prakse: 8572

Modela akata: 781

Obrazaca: 30544

Podzakonskih akata: 79473

Prečišć. tekstova: 24192

Propisa CG: 1610

Propisa R.Srpske: 1988

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs