Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108634

Službenih mišljenja: 15244

Sudske prakse: 8647

Modela akata: 787

Obrazaca: 30841

Podzakonskih akata: 80296

Prečišć. tekstova: 24481

Propisa CG: 1634

Propisa R.Srpske: 2010

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs