Trenutno u Ekspertu

Propisa: 147257

Službenih mišljenja: 17432

Sudske prakse: 10125

Modela akata: 925

Obrazaca: 42960

Podzakonskih akata: 109775

Prečišć. tekstova: 33318

Propisa CG: 2209

Propisa R.Srpske i BiH: 2734

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 25.01.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 25.01.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 4/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/22

"Sl. list APV" 55/22

"Sl. list grada Beograda" 111/22

"Sl. list grada Bora" 44/22

"Sl. list grada Čačka" 24/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 21/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 39A/22

"Sl. list grada Kraljeva" 37/22

"Sl. list grada Kruševca" 18/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 35/22

"Sl. list grada Loznice" 10/22

"Sl. list grada Niša" 136/22

"Sl. list grada Novog Sada" 67/22

"Sl. list grada Pančeva" 37/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 8/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 9/22

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 13/22

"Sl. list grada Subotice" 34/22

"Sl. list grada Užica" 52/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 40/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 35/22

"Sl. list opština Srema" 34/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 15/22

"Sl. list opštine Šid" 27/22

"Sl. list CG" 4/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 2/23

"Sl. glasnik BiH" 3/23

"Sl. novine Federacije BiH" 104/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 4/23 od 23. januara 2023. godine

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru ažuriranog GMTN Programa (datum dospeća: 26. maj 2028. godine)

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru ažuriranog GMTN Programa (datum dospeća: 26. septembar 2033. godine)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o mreži javnih srednjih škola

Odluka o određivanju srednje škole od posebnog interesa za Republiku Srbiju (Srednja škola unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović" u Sremskoj Kamenici)

Odluka o osnivanju Srednje škole unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović" u Sremskoj Kamenici

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0239/21-11)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/22 od 30. decembra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/22 od 28. decembra 2022. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatske studije Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Države Libije

"Sl. list APV", br. 55/22 od 28. decembra 2022. godine

Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava, koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Autonomne pokrajine Vojvodine, a pripadaju javnom sektoru

Pravilnik o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

"Sl. list grada Beograda", br. 111/22 od 26. decembra 2022. godine

Odluka o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine: Savski venac (Broj 015-1092/22-S)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine: Zvezdara

Odluka o podizanju spomenika dr Agostinu Netu

"Sl. list grada Bora", br. 44/22 od 23. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Bor)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Bor)

"Sl. list grada Čačka", br. 24/22 od 30. novembra 2022. godine

Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Čačak)

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 21/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Jagodine

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o pijacama (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 39A/22 od 27. decembra 2022. godine

Program Energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2023-2025. (sa Planom Energetske efikasnosti za 2023. god.)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 37/22 od 27. decembra 2022. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 18/22 od 10. novembra 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 35/22 od 24. novembra 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Leskovac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Leskovca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Leskovca za 2023. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca za 2023. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 10/22 od 24. oktobra 2022. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 136/22 od 23. decembra 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 67/22 od 30. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (grad Novi Sad)

Odluka o prestanku važenja Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju i radu Službe za budžetsku inspekciju (grad Novi Sad)

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplotne energije za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode (grad Novi Sad)

Rešenje o izmenama Mera za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2023. godinu (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene časa usluge pomoći u kući (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene usluge Dnevnog boravka za stara i odrasla lica, u mesečnom iznosu po korisniku (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom dana grada, za 2023. godinu (grad Novi Sad)

Mere za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece za 2023. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 37/22 od 27. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Statuta Doma omladine Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma omladine Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana grada Pančeva (Jelena Stojković Sokolović)

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata lokalnog ombudsmana grada Pančeva (Jelena Stojković Sokolović)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/22 od 15. juna 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 17/22 od 30. juna 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 9/22 od 23. novembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Sombora

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/22 od 30. avgusta 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 34/22 od 1. decembra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom (na teritoriji Grada Subotice)

"Sl. list grada Užica", br. 52/22 od 24. novembra 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/22 od 9. decembra 2022. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 26/22 od 14. decembra 2022. godine

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave u Gradskoj opštini Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 13/22 od 29. oktobra 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu …

Odluka o javnom vodosnabdevanju (grad Vršac)

Odluka o usvajanju Cenovnika toplotne energije (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vršca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije

"Sl. list grada Zaječara", br. 40/22 od 28. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 35/22 od 26. decembra 2022. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca za zaposlene u organima grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 34/22 od 22. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Ruma)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Ruma

Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 15/22 od 7. novembra 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list opštine Šid", br. 27/22 od 31. avgusta 2022. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima opštine Šid

"Sl. list CG", br. 4/23 od 13. januara 2023. godine

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 2/23 od 12. januara 2023. godine

Poslovnik o organizaciji i radu komisije za žalbe

"Sl. glasnik BiH", br. 3/23 od 13. januara 2023. godine

Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i ...

Odluka o obliku izjave o ispunjenju uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i ...

"Sl. novine Federacije BiH", br. 104/22 od 30. decembra 2022. godine

Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad