Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 24.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 24.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 109/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 23/21

"Sl. list APV" 46/21

"Sl. list grada Beograda" 101/21

"Sl. list grada Čačka" 19/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 29/21

"Sl. list grada Kragujevca" 32/21

"Sl. list grada Kraljeva" 33/21

"Sl. list grada Kruševca" 11/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 34/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 106/21

"Sl. list grada Novog Sada" 47/21

"Sl. list grada Pančeva" 27/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 7/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 23/21

"Sl. list grada Smedereva" 7/21

"Sl. list grada Sombora" 12/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 29/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/21

"Sl. list grada Vršca" 16/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/21

"Sl. list opština Srema" 38/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 15/21

"Sl. list CG" 117/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 92/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 109/21 od 19. novembra 2021. godine

Zakon o biocidnim proizvodima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

Uredba o izmeni Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2021. godini

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu

Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja programa ukrštene donacije bubrega između dva ili više parova

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu stručne osposobljenosti i stručnog usavršavanja inspektora za biomedicinu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nacionalnoj kategorizaciji sportova

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2021. godinu

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka

Pravilnik o načinu nacionalne saradnje, kao i saradnje sa međunarodnim telima ili evropskim organizacijama za razmenu ljudskih organa

Pravilnik o sadržaju i načinu razmene dokumenata i podnesaka koji se tokom sprovođenja procedura u vezi sa upravnim postupcima koji se vode u okviru Ministarstva rudarstva i energetike odnosno nadležnog pokrajinskog organa, dostavljaju elektronskim putem

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o uslovima i načinu primene sredstava za zaštitu bilja, kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina, kao i uslovi i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja

Odluka o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora (Irena Bulatović)

Odluka o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Odluka o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti

Odluka o izboru predsednika sudova

Odluka o izboru sudije (Aleksandra Drpić)

Odluka o izboru sudije (Anđelka Stanojević)

Odluka o izboru sudije (Borivoj Pap)

Odluka o izboru sudije (Danica Kosovac)

Odluka o izboru sudije (Igor Bursać)

Odluka o izboru sudije (Jelena Petrik Popović)

Odluka o izboru sudije (Matija Radojičić)

Odluka o izboru sudije (Olga Arsović)

Odluka o izboru sudije (Sanja Gojković Stolić)

Odluka o izboru sudije (Snežana Jovanović)

Odluka o izboru sudije (Svetlana Zelić)

Odluka o izboru sudije (Tatjana Lemajić)

Odluka o izboru sudije (Zoran Đorđević)

Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju (Igor Nikolić)

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Nacionalnog saveta za oporavak i razvoj turizma Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Tela za koordinaciju poslova i usmeravanje aktivnosti u vezi sa učešćem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac (veza sa auto-putem E-763 Beograd - Južni Jadran, deonica Beograd-Požega)

Odluka o obrazovanju Radne grupe za eksternu kontrolu Jedinstvenog biračkog spiska

Odluka o osnivanju Obrazovno-naučnog centra "Ras"

Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji (Ranko Maksimović)

Odluka o prestanku primene pojedinih dokumenata javnih politika

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova za rad na specifičnim bezbednosno-policijskim poslovima

Odluka o visini i načinu utvrđivanja članarine Zadružnom savezu Vojvodine, Novi Sad

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0223/21-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0119/19-11)

Rešenje (o davanju saglasnosti da organizacija u oblasti sporta - Rvački savez centralnosrpskih okruga, u svom nazivu sadrži naziv "Srbija")

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Badminton saveza Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva za juniore - Beograd 2022, u Beogradu 2022. godine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Rafting saveza Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva za juniore, u Zubinom Potoku 2022. godine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Vaterpolo saveza Srbije za organizovanje FINA Svetskog omladinskog prvenstva u vaterpolu za muškarce - Beograd 2022, u Beogradu 2022. godine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Vaterpolo saveza Srbije za organizovanje FINA Svetskog omladinskog prvenstva u vaterpolu za žene - Beograd 2022, u Beogradu 2022. godine)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10474/2021)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva "Sava" d.o.o. Šabac za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Agencije za bezbednost saobraćaja za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Mladenovac, grad Beograd, Republika Srbija i opštine Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja javnih i blokovskih skloništa, garažnih mesta u skloništima u mirnodopskim uslovima, laguma, poslovnog prostora i lokala

Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save" za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Skijališta Srbije" u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Ski centar Brezovica"

Rešenje o imenovanju člana Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije (prof. dr Branko Savić)

Rešenje o imenovanju potpredsednika i člana Saveta za odbrambenu industriju

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Jagodina" u Jagodini

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti (prim. dr sci med. Diana Raketić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Užice (dr Nataša Gagović)

Rešenje o postavljenju na položaj direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Jovan Vorkapić)

Rešenje o postavljenju načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini (Srđan Popović)

Rešenje o postavljenju načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici (Perica Gaković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Siniša Stevanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Milorad Radišić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Bratislav Mijailović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Zvezdan Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa (Dejan Zakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Anita Dimoski)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde (Branislav Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Srđan Brajović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Vladimir Marić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Jugoslav Kelečević)

Rešenje o prestanku rada na položaju direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Jovan Vorkapić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Arheološkog instituta u Beogradu

Rešenje o razrešenju načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini (Srđan Petković)

Rešenje o razrešenju načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici (Perica Gaković)

Rešenje o razrešenju potpredsednika Saveta za odbrambenu industriju (Branimir Gajić)

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Jagodina" u Jagodini

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti (prim. dr Mira Kovačević)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10658/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10659/2021)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Belgiji (Marina Jovićević)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Jermeniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Atini (Dušan Spasojević)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (Stanimir Vukićević)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Koreji (Nemanja Grbić)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JULIETA d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 109/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Yala Habibi d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 109/21)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/21 od 5. novembra 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (u primeni počev od školske 2022/2023. godine)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (u primeni počev od školske 2022/2023. godine)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (u primeni počev od školske 2022/2023. godine)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil novinar saradnik

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u dramskoj umetnosti

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovni profil saradnik u muzičkoj umetnosti

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Elektrotehničar obnovljivih izvora energije - specijalista" (sa Standardom kvalifikacije)

Dopuna Kataloga za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 23/21 od 19. novembra 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka

"Sl. list APV", br. 46/21 od 3. novembra 2021. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 101/21 od 8. novembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine)

"Sl. list grada Čačka", br. 19/21 od 19. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Radost", Čačak

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih lica i naknadama za rad u organima grada

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/21 od 1. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 29/21 od 29. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 32/21 od 22. oktobra 2021. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

"Sl. list grada Kraljeva", br. 33/21 od 19. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor (Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo" iz Kraljeva)

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/21 od 20. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 34/21 od 5. oktobra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Lebane)

Odluka o opštinskim administrativnim taksama (opština Vlasotince)

Izmena Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Medveđa, Kabineta predsednika opštine, Interne revizije i Opštinskog pravobranilaštva za 2021. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 10/21 od 29. septembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške privrednim subjektima za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške privrednim subjektima za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 106/21 od 1. novembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Žitorađa

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/21 od 8. novembra 2021. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom Dana grada, za 2021. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 27/21 od 29. oktobra 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2021. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Požarevac sa Zakonom o javnim

Odluka o vodovodu i kanalizaciji (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 23/21 od 24. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (opština Vladimirci)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (opština Vladimirci)

"Sl. list grada Smedereva", br. 7/21 od 15. oktobra 2021. godine

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 12/21 od 17. septembra 2021. godine

Odluka o načinu utvrđivanja i označavanju naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenog mesta i načinu označavanja objekata i katastarskih parcela kućnim brojevima

Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/21 od 13. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 29/21 od 22. septembra 2021. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica (prečišćeni tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 29/21 od 24. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 21/21 od 28. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi ...

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/21 od 22. oktobra 2021. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Gradskoj upravi grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 16/21 od 25. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 27/21 od 15. oktobra 2021. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 38/21 od 7. oktobra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 15/21 od 13. oktobra 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 117/21 od 3. novembra 2021. godine

Granski kolektivni ugovor za djelatnost turizma i ugostiteljstva

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 92/21 od 14. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje

Odluka o uspostavljanju sistema za koordinaciju nadzora javnih preduzeća u Republici Srpskoj