Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108634

Službenih mišljenja: 15244

Sudske prakse: 8647

Modela akata: 787

Obrazaca: 30841

Podzakonskih akata: 80296

Prečišć. tekstova: 24481

Propisa CG: 1634

Propisa R.Srpske: 2010

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 17.07.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 17.07.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 68/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 6/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/17

"Sl. list APV" 30/17

"Sl. list grada Beograda" 44/17

"Sl. list grada Čačka" 9/17

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/17

"Sl. list grada Kikinde" 14/17

"Sl. list grada Kragujevca" 14/17

"Sl. list grada Kraljeva" 10/17

"Sl. list grada Kruševca" 3/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 6/17

"Sl. list grada Loznice" 7/17

"Sl. list grada Niša" 53/17

"Sl. list grada Novog Sada" 31/17

"Sl. list grada Pančeva" 9/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 3/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 10/17

"Sl. list grada Smedereva" 3/17

"Sl. list grada Sombora" 6/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/17

"Sl. list grada Subotice" 18/17

"Sl. list grada Užica" 16/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/17

"Sl. list grada Vršca" 8/17

"Sl. list grada Zaječara" 29/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 14/17

"Sl. list opština Srema" 17/17

"Sl. list opštine Inđija" 13/17

"Sl. list CG" 44/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 63/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 68/17 od 11. jula 2017. godine

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem

Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Rešenje o imenovanju direktora "Urbanističkog zavoda Beograda" - javnog urbanističkog preduzeća (mr Vesna Tahov)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" (Damjanović Slaviša)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola (Jerković Dejan)

Rešenje o imenovanju direktora JP Komunalac Bečej (Željko Plavšić)

Naredba o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza

Lista odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 59. zasedanju marta 2017. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 6/17 od 6. jula 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/17 od 30. maja 2017. godine

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne Regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa između Ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Irak

"Sl. list APV", br. 30/17 od 21. juna 2017. godine

Pokrajinska uredba o izmenama Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 44/17 od 30. juna 2017. godine

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika Stefanu Nemanji (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Direkcija FEST-a

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Sunčane doline na Banovom brdu i bloka između ulica Požeške i Maršala Tolbuhina, Gradska opština Čukarica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za područje između planirane saobraćajnice Južni Bulevar, Sportskog kompleksa "Obilić", ulica Velimira Todorovića i Metohijske i trase UMP-a, Gradska opština Vračar

Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog grada Beograda u kapitalu Privrednog društva fabrika autobusa i specijalnih vozila "Ikarbus" ad iz Beograda

Odluka o konverziji potraživanja grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu saobraćajnog preduzeća "Lasta" ad na dan 30. novembar 2016. godine koja nisu obuhvaćena Sporazumom o odlaganju plaćanja poreskog duga

Odluka o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembar 2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda grada Beograda Privrednog društva "Društvo za održavanje zgrada" doo iz Beograda

Odluka o otpisu potraživanja dospelih za period od 1. septembra do 31. decembra 2015. godine i konverziji potraživanja dospelih na dan 31. avgusta 2015. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda grada Beograda u trajni ulog u kapi

Odluka o otpisu potraživanja grada Beograda dospelih na dan 31. decembar 2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Privrednog društva za železničko ugostiteljstvo i turizam "Želturist" doo iz Beograda

Odluka o otpisu potraživanja grada Beograda dospelih na dan 31. decembra 2015. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda, zbog prodaje kapitala subjekta privatizacije "Industrije obuće Beograd" ad

Odluka o sufinansiranju programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

Odluka o uslovima i načinu izmirenja dugovanja za potrošnju vode korisnika priključenih na neuslovne mreže koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda preko priključka sa blok vodomerom (grad Beograd)

Odluka o restrukturiranju zajma po ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje mosta preko Save Čukarica - Novi Beograd i ugovora o zajmu za finansiranje dela projekta unapređenja beogradskog javnog prevoza ...

Rešenje o dodeli naziva šetalištu na teritoriji gradskih opština: Novi Beograd i Zemun

"Sl. list grada Čačka", br. 9/17 od 18. maja 2017. godine

Aneks Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/17 od 8. maja 2017. godine

Statut grada Jagodine (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Kikinde", br. 14/17 od 16. juna 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 14/17 od 14. juna 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Blok A - Gradski stadion" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Blok reka u naselju Petrovac" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Proširenja gradskog groblja Bozman" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Centralni gradski park Šumarice"

Odluka o mesnoj samoupravi (na teritoriji grada Kragujevca)

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Blok reka u naselju Petrovac" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Dela naselja Dragobraća - potes Slana bara" (grad Kragujevac)

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o otpisu potraživanja grada Kragujevca prema Privrednom društvu za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad

Odluka o postavljanju spomen bista kompozitoru Josifu Šlezingeru i piscu Sretenjskog ustava Dimitriju Davidoviću (grad Kragujevac)

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Blok A - Gradski stadion" u Kragujevcu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Proširenja gradskog groblja Bozman" u Kragujevcu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije "Centralni gradski park Šumarice"

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Dela naselja Dragobraća - potes Slana bara" (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 10/17 od 5. maja 2017. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije kanala Makva za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa područja Šeovca (grad Kraljevo)

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije potoka Čađavac-Moravac od ušća u reku Zapadnu Moravu do ulice Tike Kolarevića (grad Kraljevo)

Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Tavnik" (grad Kraljevo)

Odluka o merama za zaštitu od buke (grad Kraljevo)

Odluka o priznanjima i nagradama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/17 od 28. marta 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Železnička 4"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica-sever" na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije "Železnička 4" na životnu sredinu

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta - prečišćen tekst (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije linijskog infrastrukturnog objekta od TS Kruševac 3 do Starog aerodroma u Kruševcu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 6/17 od 20. aprila 2017. godine

Etički kodeks ponašanja funkcionera grada Leskovca

Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike zaposlenih u Gradskim upravama i Gradskom javnom pravobranilaštvu Grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 7/17 od 18. maja 2017. godine

Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 53/17 od 5. juna 2017. godine

Poslovnik Skupštine Gradske opštine Pantelej

Statut Gradske opštine Pantelej (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 31/17 od 30. juna 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2017. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 9/17 od 19. maja 2017. godine

Odluka (o donošenju izmena Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo)

Odluka (o donošenju Odluke o izmenama Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Odluka o konverziji duga na dan 30.11.2016. godine sa kamatom do 31.12.2016. godine subjekta privatizacije Saobraćajnog preduzeća "Lasta" A.D. Beograd po osnovu ustupljenog javnog prihoda - pripadajućeg dela poreza na zarade kao prihoda grada Pančeva...

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije područja hrastove šume - površine specijalne namene u K.O. Dolovo na životnu sredinu (grad Pančevo)

Odluka o prestanku važenja Odluke o proglašenju investicije - fekalna kanalizacija u naseljenim mestima na teritoriji opštine Pančevo, za kapitalnu investiciju

Odluka o usvajanju Odluke o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo

Izmena Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/17 od 18. maja 2017. godine

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 10/17 od 27. aprila 2017. godine

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima (opština Vladimirci)

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/17 od 18. aprila 2017. godine

Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 6/17 od 23. maja 2017. godine

Osnivački akt Javnog komunalnog preduzeća "Prostor" Sombor - prečišćen tekst -

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/17 od 24. aprila 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vodovodu (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju biogasnog postrojenja i farme svinja u k.o. Divoš, Grad Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju elektrane - biogasnog postrojenja u k.o. Jarak, Grad Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije površinskog kopa "Mutalj" k.o. Bešenovački Prnjavor i k.o. Šuljam Grad Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 18/17 od 22. maja 2017. godine

Odluka o Gradskoj upravi Grada Subotice (Prečišćeni tekst)

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 16/17 od 11. maja 2017. godine

Odluka o održavanju zgrade i spoljnog izgleda zgrade, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/17 od 12. maja 2017. godine

Odluka o osnivanju Službe budžetske inspekcije grada Valjeva

"Sl. list grada Vršca", br. 8/17 od 28. aprila 2017. godine

Odluka o osnivanju saveta za međunacionalne odnose grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 29/17 od 12. juna 2017. godine

Odluka o ukidanju Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona izabranih i postavljenih lica u organima grada Zaječara

Naredba (o zabrani korišćenja sredstava reprezentacije direktnim i indirektnim korisnicima Budžeta grada Zaječara)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 14/17 od 11. maja 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

Odluka o izmenama Odluke o uređenju grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o zaštitniku građana grada Zrenjanina

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin

Odluka o izmeni Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2015.

Odluka o izmeni Odluke o racionalizaciji postupanja po formalnim zahtevima (grad Zrenjanin)

Odluka o objavljivanju akata u "Službenom listu grada Zrenjanina"

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Zrenjanin)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin)

Statut zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

Zaključak (o usvajanju Politike upravljanja ljudskim resursima u organima grada Zrenjanina za period od 2017. do 2021. godine)

"Sl. list opština Srema", br. 17/17 od 1. juna 2017. godine

Pravilnik o dodeli pomoći u naturi u Opštini Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 13/17 od 26. maja 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o radu u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 44/17 od 6. jula 2017. godine

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na nepokretnosti

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 63/17 od 4. jula 2017. godine

Zakon o Nacionalnom parku "Drina"