Trenutno u Ekspertu

Propisa: 130496

Službenih mišljenja: 16605

Sudske prakse: 9506

Modela akata: 868

Obrazaca: 38208

Podzakonskih akata: 96928

Prečišć. tekstova: 29488

Propisa CG: 1905

Propisa R.Srpske: 2340

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 16.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 16.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 115/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/20

"Sl. list APV" 51/20

"Sl. list grada Beograda" 98/20

"Sl. list grada Čačka" 18/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/20

"Sl. list grada Kikinde" 13/20

"Sl. list grada Kragujevca" 24/20

"Sl. list grada Kraljeva" 35/20

"Sl. list grada Kruševca" 9/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/20

"Sl. list grada Loznice" 17/20

"Sl. list grada Niša" 67/20

"Sl. list grada Novog Sada" 38/20

"Sl. list grada Pančeva" 49/20

"Sl. gl grada Požarevca" 5/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 8/20

"Sl. list grada Sombora" 19/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 24/20

"Sl. list grada Subotice" 28/20

"Sl. list grada Užica" 32/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 13/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 29/20

"Sl. list grada Vršca" 6/20

"Sl. list grada Zaječara" 27/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/20

"Sl. list opština Srema" 23/20

"Sl. list opštine Beočin" 7/20

"Sl. list opštine Inđija" 19/20

"Sl. list CG" 90/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 87/20

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 115/20 od 11. septembra 2020. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba o lokacijskim uslovima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za ...

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije svinja

Pravilnik o načinu određivanja i pasiviziranja jedinstvenog matičnog broja građana (U PRIMENI: od 20. marta 2021. godine)

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja poštanskih usluga

Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2020. godinu

Odluka o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina (Broj 740-03-199/2020-01)

Odluka o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Marina Stefanović)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Slavoljub Urošević)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Tiosav Jagodić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gordana Dmitrović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Miroljub Vujović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Nada Zec)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Radovan Bjelobaba)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ruža Urošević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Snežana Jovanović)

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva CFND d.o.o. Beograd, sadrži reč "Serbia")

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o osnivanju Privrednog društva "Aerodrom Trebinje" d.o.o. Trebinje u Republici Srpskoj

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (sportisti Nataši Nešević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš (dr Slavoljub Živadinović)

Rešenje o postavljenju načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu (Milan Novaković)

Rešenje o postavljenju načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu (Marina Toman)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dr Nenad Dolovac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Saša Stamatović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Emina Milakara)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Neda Maletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Zoran Dizdarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Ognjenka Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Sonja Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Bojan Živković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Boško Umetić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Dragoslav Milutinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Dušan Purtić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Mirjana Vranić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Daria Janjić Nišavić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nenad Vujović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Branko Budimir)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Mihajilo Dašić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Tamara Delić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija (Ana Radević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta (Slavka Lakićević)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Tatjana Jovanović Štiglić)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Amirparviz (Amir Hossein) Nomauoon)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš (dr Milan Lazarević)

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Antić)

Rešenje o razrešenju načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu (Milan Novaković)

Rešenje o razrešenju načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu (Danijela Lončar)

Rešenje o razrešenju predsednika Privremenog organa opštine Klina (Božidar Šarković)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7132/2020)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7133/2020)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7134/2020)

Naredba o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici u Vatikanu (Dejan Šahović)

Indeksi potrošačkih cena za avgust 2020. godine

Ispravka Koeficijenta za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/20 od 27. avgusta 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar mehatronike

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program za...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Kultura, umetnost i javno informisanje

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/20 od 7. septembra 2020. godine

Aranžman između nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije

Odluka br. 1/2018 ECAA Zajedničkog komiteta od 3. maja 2018. godine

Sporazum o donaciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope i Protokola o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola uz Konvenciju o Ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu robe (CMR)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma iz Pariza

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

"Sl. list APV", br. 51/20 od 4. septembra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o legitimaciji poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 98/20 od 1. septembra 2020. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, Broj R 2693/20)

"Sl. list grada Čačka", br. 18/20 od 14. avgusta 2020. godine

Plan preventivnih (primene) mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/20 od 26. juna 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu zaposlenih u organima grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 13/20 od 28. avgusta 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/20 od 27. jula 2020. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika

Uputstvo o procedurama, načinu evidentiranja, zaduženja opreme i postupanju zaposlenih sa zaduženom opremom

"Sl. list grada Kraljeva", br. 35/20 od 27. avgusta 2020. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, broj: 862/1)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/20 od 7. jula 2020. godine

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijske zone K2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 3" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Proširenja Novog groblja" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Bivoljski most - Parunovački most" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Kneza Miloša-Mudrakovački most" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Železnička - Bivoljski most" u Kruševcu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/20 od 11. februara 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 17/20 od 29. juna 2020. godine

Odluka o utvrđivanju ekonomskih mera podrške privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom

"Sl. list grada Niša", br. 67/20 od 3. avgusta 2020. godine

Odluka (Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o utvrđivanju nove cena snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, za korisnike daljinskog grejanja)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o varijabilnom delu cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 38/20 od 31. avgusta 2020. godine

Rešenje o usklađivanju minimalne visine iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Novog Sada za 2020. godinu

Rešenje o usklađivanju visine iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji grada Novog Sada za 2020. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 49/20 od 21. avgusta 2020. godine

Odluka o izvršnim organima grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/20 od 11. marta 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju područja mesnih zajednica i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/20 od 10. juna 2020. godine

Odluka o oslobađanju od plaćanja dela izvornih javnih prihoda Grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 19/20 od 29. jula 2020. godine

Prvi Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 24/20 od 31. avgusta 2020. godine

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge ličnog pratioca sa elementima za utvrđivanje cene usluge (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 28/20 od 9. juna 2020. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 32/20 od 22. jula 2020. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Kraljeva, broj 1375/1)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/20 od 14. avgusta 2020. godine

Zaključak o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 29/20 od 25. avgusta 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju plata izabranih, postavljenih i imenovanih lica od strane Skupštine Grada i izvršnih organa Grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 6/20 od 9. maja 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o pijacama (grad Vršac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 27/20 od 28. maja 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/20 od 16. juna 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 23/20 od 8. jula 2020. godine

Zaključak o kriterijumima određivanja naknade za bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 7/20 od 22. maja 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 19/20 od 10. jula 2020. godine

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 90/20 od 1. septembra 2020. godine

Uredba o načinu sprovođenja nabavki za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 87/20 od 4. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade bračne parove