Trenutno u Ekspertu

Propisa: 117911

Službenih mišljenja: 15871

Sudske prakse: 9028

Modela akata: 822

Obrazaca: 34052

Podzakonskih akata: 87447

Prečišć. tekstova: 26509

Propisa CG: 1755

Propisa R.Srpske: 2128

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 15.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 15.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 26/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/19

"Sl. list APV" 14/19

"Sl. list grada Beograda" 18/19

"Sl. list grada Čačka" 2/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 4/19

"Sl. list grada Kikinde" 6/19

"Sl. list grada Kragujevca" 8/19

"Sl. list grada Kraljeva" 6/19

"Sl. list grada Kruševca" 1/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 6/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 129/18

"Sl. list grada Novog Sada" 11/19

"Sl. list grada Pančeva" 4/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/18

"Sl. list grada Smedereva" 6/18

"Sl. list grada Sombora" 2/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/19

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 52/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 2/19

"Sl. list grada Vršca" 16/18

"Sl. list grada Zaječara" 5/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/19

"Sl. list opština Srema" 4/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 5/19

"Sl. list CG" 18/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 22/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 26/19 od 5. aprila 2019. godine

Uredba o Cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2019/2020. godinu

Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Uredba o dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

Uredba o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis posla radnih mesta carinskih službenika

Pravilnik o izmeni Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine

Pravilnik o tehničkim zahtevima za upotrebu cementa i proizvoda na bazi cementa u izgradnji kolovoznih konstrukcija i zemljanim radovima

Pravilnik o uslovima zaštite životne sredine koje moraju da ispune korisnici IPARD podsticaja

Pravilnik o utvrđivanju krivičnih dela za čiju osudu državni službenik postaje nedostojan za obavljanje poslova, odnosno vršenje dužnosti

Odluka o dopuni Odluke o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacione komisije

Odluka o izmeni Odluke o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije niskougljeničnog razvoja sa akcionim planom

Odluka o izmeni Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Carska Bara"

Odluka o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine

Odluka o osnivanju Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija

Odluka o utvrđivanju manastira Sv. Varvare na Reljinoj gradini za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju spomenika "Sloboda" na Iriškom vencu za spomenik kulture

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Zorani Arunović)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0153/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0229/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0436/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0587/18-11)

Rešenje (o prestanku rada na položaju pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Tatjana Jokanović)

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Al Fakher Peach")

Rešenje (o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima Yala Habibi, d.o.o.)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3259/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3341/2019)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o radu Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj Air Serbia Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" za period 2019-2021. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Operatora distributivnog sistema "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd za period 2019- 2021. godine

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Goranu Mikecu, treneru, 05 broj 661-3167/2019)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Goranu Mikecu, treneru, 05 broj 661-3170/2019)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Damiru Mikecu)

Rešenje o imenovanju člana Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj (prof. dr Aleksandar Đukić)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu (dr Filip Bojić)

Rešenje o imenovanju direktora Agencije za kvalifikacije (prof. dr Časlav Mitrović)

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu (Zoran Popović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana", Subotica (Predrag Bobić)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za nauku Republike Srbije

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora "Železnice Srbije" akcionarsko društvo, Beograd (Goran Adžić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Dijana Ilić Zogović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Aleksandar Rebić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine (Filip Radović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje (Jovica Simonović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Marko Đurić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava (dr Suzana Paunović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Mileta Radojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Milica Đurđević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora (Radovan Mitrašinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Dušan Matijašević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (dr Dušan Jovović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (dr Radomir Tešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Dejan Đorđević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Ljubica Barbulj)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (mr Sonja Lazarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Veselin Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Olivera Durlević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Ivan Gerginov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Snežana Vujičić Radojičić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Nenad Miloradović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Gordana Kosanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (prof. dr Irini Reljin)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti (Sanja Stanković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Damjan Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (dr Željko Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dušan Kozarev)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Miroslav Simunović)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu (Zoran Popović)

Rešenje o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Akri, Republika Gana (Klifor Odarti Lemptiu (Clifor Odartey Lamptey))

Rešenje o prestanku mandata odboru direktora "Železnice Srbije" akcionarsko društvo, Beograd

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu (dr Filip Bojić)

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva - Beograd (Čedo Milivojević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Svetlana Ljubičić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Dijana Ilić Zogović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Aleksandar Rebić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Milica Đurđević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Muzeja vazduhoplovstva - Beograd

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Muzeja vazduhoplovstva - Beograd

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3482/2019)

Akcioni plan za period 2019-2020. godine za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/19 od 9. aprila 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/19 od 4. aprila 2019. godine

Memorandum između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva turizma, vazdušnog saobraćaja, rukotvorina i socijalne ekonomije Kraljevine Maroko

Memorandum o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Republike Tunis

Zakon o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala

"Sl. list APV", br. 14/19 od 13. marta 2019. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Ribnjak Svilojevo"

Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Sonta"

Rešenje o izmenama Rešenja o ustanovljavanju lovišta "Srednji Banat-sever"

Rešenje o ustanovljavanju lovišta "Mošorinski breg"

"Sl. list grada Beograda", br. 18/19 od 18. marta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Beograda na račun izvršenja budžeta Grada Beograda

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Voždovac

Pokazatelj potrošačkih cena u februaru 2019. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 2/19 od 19. februara 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2019. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/19 od 27. februara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o obavljanju limo servisa na teritoriji grada Jagodine

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/19 od 14. marta 2019. godine

Zaključak (o usvajanju Kataloga urbanog mobilijara, grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 8/19 od 15. marta 2019. godine

Statut grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 6/19 od 11. marta 2019. godine

Statut grada Kraljeva (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 6/19 od 28. februara 2019. godine

Statut opštine Bojnik

Statut opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 129/18 od 28. decembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Pirota

Odluka o utvrđivanju osnovice poreza na imovinu za neizgrađeno zemljište (na teritoriji grada Pirota)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 11/19 od 27. marta 2019. godine

Statut Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 4/19 od 20. februara 2019. godine

Pravilnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva

Ispravka tehničke greške Cenovnika JKP "Zelenilo" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/18 od 24. decembra 2018. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i Kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2019. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/18 od 30. novembra 2018. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2019. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 2/19 od 12. februara 2019. godine

Statut grada Sombora

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu apoteke "Sremska Mitrovica"

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska

Ispravka Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 52/18 od 26. decembra 2018. godine

Odluka kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Užica, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu, razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Užice)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/19 od 26. marta 2019. godine

Statut grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 2/19 od 28. januara 2019. godine

Odluka o materijalnoj podršci porodici za novorođenu decu i porodici za prvorođeno dete u Novoj godini (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 16/18 od 27. decembra 2018. godine

Pravilnik o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Vršca

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Vršca)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 5/19 od 19. februara 2019. godine

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/19 od 30. januara 2019. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin (Prečišćen tekst)

Rešenje o visini zakupnine za površine javne namene radi postavljanja kioska za 2019. godinu (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 4/19 od 20. februara 2019. godine

Odluka o javnoj rasveti na teritoriji opštine Irig

Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji opštine Irig

Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opštine Irig

Odluka o pijacama (opština Irig)

Odluka o snabdevanju vodom za piće na teritoriji opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/19 od 4. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Inđija)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija

Statut opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 18/19 od 22. marta 2019. godine

Zakon o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 22/19 od 18. marta 2019. godine

Zakon o igrama na sreću