Trenutno u Ekspertu

Propisa: 148780

Službenih mišljenja: 17552

Sudske prakse: 10189

Modela akata: 930

Obrazaca: 43374

Podzakonskih akata: 110959

Prečišć. tekstova: 33647

Propisa CG: 2226

Propisa R.Srpske: 2744

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 13.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 96/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 20/21

"Sl. list APV" 38/21

"Sl. list grada Beograda" 86/21

"Sl. list grada Čačka" 16/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 14/21

"Sl. list grada Kikinde" 22/21

"Sl. list grada Kragujevca" 25/21

"Sl. list grada Kraljeva" 29/21

"Sl. list grada Kruševca" 8/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 32/21

"Sl. list grada Loznice" 6/21

"Sl. list grada Niša" 96/21

"Sl. list grada Novog Sada" 40/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 7/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/21

"Sl. list grada Smedereva" 5/21

"Sl. list grada Sombora" 12/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/21

"Sl. list grada Subotice" 27/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 19/21

"Sl. list grada Vršca" 16/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/21

"Sl. list opština Srema" 35/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 13/21

"Sl. list CG" 106/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 88/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 96/21 od 8. oktobra 2021. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Zakon o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin)

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Uredba o cenama usluga koje vrši Agencija za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2020. godine

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem

Uredba o izmeni Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Carska bara"

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu podnošenja obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera

Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju sidrišta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa

Pravilnik o metodologiji za proračun broja stepen dana grejanja i broja stepen dana hlađenja

Pravilnik o metodologiji za proračun cilja kumulativne uštede energije

Pravilnik o učeničkim zadrugama

Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Branka Đukić)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun naknade za operativno korišćenje luka, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi

Odluka o obrazovanju Zajedničke grupe za unapređenje uslova poslovanja i privlačenja novih investicija u Republici Srbiji

Odluka o osnivanju Obrazovno-naučnog centra "Ćoška - Rista Stajić"

Odluka o prenosu društvenog kapitala Društva za reosiguranje Dunav-Re a.d.o. Beograd

Odluka o prenosu društvenog kapitala Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Beograd

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0158/19-11)

Rešenje (o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "HEETS" (Silver Selection))

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, "TREFF TABAKO" d.o.o.

Rešenje (o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, "VETERINARSKA STANICA - VESK DOO KRUPANJ")

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća "Aerodrom Rosulje" sa p.o. Kruševac privrednom društvu "Aerodromi Srbije" d.o.o. Niš

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća "Aerodrom Rosulje" sa p.o. Kruševac privrednom društvu "Aerodromi Srbije" d.o.o. Niš

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću "Aerodromi Srbije"

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala "Aerodromi Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Niš

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti DOO "Gas" Bečej za 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Aerodrom Rosulje" sa p.o. Kruševac za 2020. godinu

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti (Dejan Klajić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Regionalna deponija Pirot", Pirot (Nebojša Ivanov)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Usluga", Priboj (Željko Ječmenica)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Komunalac", Pirot (Boban Tolić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija", Pirot (Zoran Nikolić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj (Zdravko Pešut)

Rešenje o imenovanju direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (prof. dr Dubravka Đukanović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt (Nikola Selaković)

Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Cirihu, Švajcarska Konfederacija (Mihajlo Šaulić)

Rešenje o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru, Republika Hrvatska (Aleksandar Nakić)

Rešenje o postavljenju na položaj generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova (Slavica Jelača)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Lincu, Republika Austrija (Aleksandar Čenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine (Filip Radović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Nedeljko Tenjović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (dr Petar Petković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Arno Gujon)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za javne nabavke (Inosav Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dejan Pavićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dušica Nikolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Ljubinko Sredojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Slađana Nuhbegović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (dr Radomir Tešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Dragutin Matić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Sunčica Mirković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Ivan Gerginov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja (Danijela Vanušić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Dijana Ivančić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Vladimir Marić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt (dr Zorana Mihajlović)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Aleksandar Rebić)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Vejn Mlađi (Wayne JR) Edvard (Edward))

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti (Dušan Basta)

Rešenje o razrešenju člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (dr Živojin Đurić)

Rešenje o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru, Republika Hrvatska (Milan Šapić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (prof. dr Dubravka Đukanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova (Slavica Jelača)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9265/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9266/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9267/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9268/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9270/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9271/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9272/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9273/2021)

Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi

Odluka o promeni granice katastarskih opština Malo Golovode i Mudrakovac

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "HEDON LIFE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 96/21)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za klasičnu katoličku gimnaziju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja za obrazovni profil saradnik u digitalnim medijima

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja za obrazovni profil saradnik u digitalnim medijima

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 20/21 od 7. oktobra 2021. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), koje su navedene u Dodatku C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) 2021

"Sl. list APV", br. 38/21 od 9. septembra 2021. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 86/21 od 27. septembra 2021. godine

Odluka o izmeni Statuta Gradske opštine Čukarica

"Sl. list grada Čačka", br. 16/21 od 20. avgusta 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/21 od 27. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/21 od 29. jula 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 25/21 od 17. septembra 2021. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

Odluka o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda (grad Kragujevac)

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o stalnim radnim telima Skupštine grada Kragujevca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Privrednog društva eKG InfoData doo, Kragujevac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/21 od 17. septembra 2021. godine

Odluka o dopunama Odluke o pijacama na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o dopuni Odluke o domaćem linijskom prevozu putnika

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada

"Sl. list grada Kruševca", br. 8/21 od 26. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 32/21 od 24. septembra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti (opština Crna Trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 6/21 od 16. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 96/21 od 30. septembra 2021. godine

Izmena i dopuna Pravilnika o korišćenju službenih motornih vozila (grad Pirot)

Rešenje (o stavljanju van snage Prečišćenog teksta Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Merošina)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 40/21 od 22. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja posebnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada za povlašćene korisnike

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/21 od 27. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluga socijalne zaštite i materijalnu podršku

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Požarevac sa Zakonom o javnim

Odluka o vodovodu i kanalizaciji (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 20/21 od 20. avgusta 2021. godine

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o sufinansiranju mere energetske tranzicije (opština Vladimirci)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/21 od 9. jula 2021. godine

Izmene Kadrovskog plana Gradske uprave grada Smedereva za 2021. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 12/21 od 17. septembra 2021. godine

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/21 od 8. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 27/21 od 9. septembra 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Subotice

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća i zelenilo" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Suboticagas" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotičke pijace" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica

"Sl. list grada Užica", br. 29/21 od 24. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 21/21 od 28. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 19/21 od 13. avgusta 2021. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Komrad" Vranje

"Sl. list grada Vršca", br. 16/21 od 25. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 21/21 od 13. avgusta 2021. godine

Pravilnik o uslovima i načinu za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 35/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (opština Irig)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Pećinci za 2017.

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 13/21 od 26. avgusta 2021. godine

Obaveštenje o evidentiranju dobra od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica - "Vila Stanković" (opština Inđija)

Obaveštenje o evidentiranju dobra od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica - Mesto bitke kod Slankamena 1691. godine (opština Inđija)

Obaveštenje o evidentiranju dobra od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica - Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Starom Slankamenu (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 106/21 od 4. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Granski kolektivni ugovor o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za telekomunikacije

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 88/21 od 6. oktobra 2021. godine

Pravilnik o načinu i postupku formiranja baze podataka i kategorizacije rizičnih uplatilaca doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa