Trenutno u Ekspertu

Propisa: 136170

Službenih mišljenja: 16923

Sudske prakse: 9739

Modela akata: 890

Obrazaca: 40054

Podzakonskih akata: 101239

Prečišć. tekstova: 30877

Propisa CG: 1987

Propisa R.Srpske: 2465

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.09.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 13.09.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 86/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 16/21

"Sl. list APV" 35/21

"Sl. list grada Beograda" 71/21

"Sl. list grada Čačka" 16/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 13/21

"Sl. list grada Kikinde" 22/21

"Sl. list grada Kragujevca" 22/21

"Sl. list grada Kraljeva" 27/21

"Sl. list grada Kruševca" 8/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 28/21

"Sl. list grada Loznice" 6/21

"Sl. list grada Niša" 85/21

"Sl. list grada Novog Sada" 36/21

"Sl. list grada Pančeva" 23/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 7/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/21

"Sl. list grada Smedereva" 5/21

"Sl. list grada Sombora" 10/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/21

"Sl. list grada Subotice" 22/21

"Sl. list grada Užica" 29/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 19/21

"Sl. list grada Vršca" 14/21

"Sl. list grada Zaječara" 44/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/21

"Sl. list opština Srema" 33/21

"Sl. list opštine Beočin" 11/21

"Sl. list opštine Inđija" 10/21

"Sl. list CG" 86/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 80/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 86/21 od 3. septembra 2021. godine

Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021. godini

Uredba o utvrđivanju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu kao pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja

Pravilnik o ustupanju potraživanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje uz naknadu

Odluka o izbornim radnjama i rokovima za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

Odluka o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji

Odluka o osnivanju Obrazovno-naučnog centra "Jastrebac"

Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

Odluka o prenosu društvenog kapitala Akcionarskog društva za osiguranje Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "L and M First Cut" (Silver Selection, 100s))

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "L and M First Cut" (Blue Selection))

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "L and M First Cut" (Blue Selection, 100s))

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "L and M First Cut" (Red Selection))

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "L and M First Cut" (Red Selection, 100s))

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7982/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7983/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7985/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7986/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7988/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7989/2021)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala privrednog društva "Aerodromi Srbije" d.o.o. Niš u privredno društvo "Aerodrom Trebinje" d.o.o. Trebinje, Republika Srpska

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i finansijskog poslovanja RP "FELDSPAT" d.o.o. Bujanovac za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Završnom računu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije", Beograd za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Emisiona tehnika i veze" za 2021.

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara" za 2021.

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Novi Sad - Gas d.o.o. za 2021. godinu

Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu (Miloš Milosavljević)

Rešenje o imenovanju direktora Državnog arhiva Srbije (dr Miroslav Perišić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima grada Beograda "Putevi Beograda" (Dragan Đorđević)

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije (Vesna Burojević)

Rešenje o imenovanju direktora Republičke ustanove Filmske novosti (Vladimir Tomčić)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Učeničkog centra Beograd

Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Miljan Čvoro)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Predrag Bandić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Vasilija Brocić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Vedrana Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde (Goran Džafić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Gabrijela Grujić Garić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Milan Macura)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Vesna Laković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Zoran Pavlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Jagoda Lazarević)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu (Miloš Milosavljević)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre (Živojin Vuletić)

Rešenje o razrešenju članova i zamenika članova Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

Rešenje o razrešenju direktora Arhiva Srbije (dr Miroslav Perišić)

Rešenje o razrešenju direktora Republičke ustanove Filmske novosti (Vladimir Tomčić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija "Mreža - Most", Beograd

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Učeničkog centra Beograd

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije (Vesna Burojević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Mirko Aranđelović)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7996/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8007/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8008/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8099/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8100/2021)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8116/2021)

Rešenje o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti (05 broj 404-8051/2021)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u avgustu 2021. godine

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 105)

Uputstvo za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

Ispravka (Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, Mercata VT d.o.o. Novi Sad objavljenih u "Sl. glasniku RS", broj 85/21)

Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova

Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine

Zaključak (o usvajanju Četvrtog akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 31. decembra 2021. godine)

Lista o dopunama Liste supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost

Lista o dopunama Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za klasičnu katoličku gimnaziju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja za obrazovni profil saradnik u digitalnim medijima

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja za obrazovni profil saradnik u digitalnim medijima

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 16/21 od 4. avgusta 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma "proizvodi...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske

"Sl. list APV", br. 35/21 od 18. avgusta 2021. godine

Odluka o obrazovanju Radne grupe za implementaciju elektronske uprave u organe, službe i uprave Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 71/21 od 30. avgusta 2021. godine

Odluka (o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda, broj 02-401/21-S)

Odluka o dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Odluka o dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda

Odluka o dopuni Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade (grad Beograd)

Odluka o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad Beograd

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o javnom prevozu putnika u linijskoj plovidbi na teritoriji grada Beograda

Odluka o obezbeđivanju uslova za razvoj, upravljanje i održavanje servisa za digitalno pružanje usluga u oblasti komunalnih delatnosti i ostalih poslova iz nadležnosti grada Beograda "Beograd pametan grad - Belgrade smart city"

Odluka o osnivanju privrednog društva Sportski centar "Pinki - Zemun" d.o.o. Beograd

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda (broj 118-399/21-S)

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 16/21 od 20. avgusta 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/21 od 20. avgusta 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o prevozu bolesnih lica van teritorije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/21 od 29. jula 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 22/21 od 16. avgusta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 27/21 od 20. avgusta 2021. godine

Izmene Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 8/21 od 26. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 28/21 od 11. avgusta 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 6/21 od 16. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 85/21 od 25. avgusta 2021. godine

Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Niš)

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Palilula

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Niša

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge "Tržnica" Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Dečijeg kulturnog centra Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Galerije savremene likovne umetnosti Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Narodne biblioteke "Stevan Sremac" Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Niškog simfonijskog orkestra

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Pozorišta lutaka Niš

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove Niški kulturni centar

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Niša za 2021. godinu

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate za komunalno-stambene usluge, koje plaćaju javna i javno komunalna preduzeća (grad Niš)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Niša

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta grada Niša gradskim opštinama u 2021. godini

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula)

Izmene Kadrovskog plana Gradskih uprava grada Niša, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Pravobranilaštva grada Niša, Kancelarije zaštitnika građana, Budžetske inspekcije grada Niša, Službe za internu reviziju organa i službi grada Niša i Kabineta...

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika zaposlenih u organima i službama grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 36/21 od 25. avgusta 2021. godine

Ispravka Pravilnika o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/21 od 27. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluga socijalne zaštite i materijalnu podršku

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Kulturnog centra Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/21 od 29. juna 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Požarevac sa Zakonom o javnim

Odluka o vodovodu i kanalizaciji (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 17/21 od 30. juna 2021. godine

Pravilnik o korišćenju službenih vozila u organima opštine Bogatić

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/21 od 9. jula 2021. godine

Izmene Kadrovskog plana Gradske uprave grada Smedereva za 2021. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 10/21 od 16. jula 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Sombora

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o održavanju spoljnih delova zgrada na teritoriji grada Sombora

Odluka o vidovima stambene podrške (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/21 od 8. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 22/21 od 1. jula 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 29/21 od 24. juna 2021. godine

Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/21 od 12. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 19/21 od 13. avgusta 2021. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Komrad" Vranje

"Sl. list grada Vršca", br. 14/21 od 14. avgusta 2021. godine

Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 44/21 od 22. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 21/21 od 13. avgusta 2021. godine

Pravilnik o uslovima i načinu za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 33/21 od 10. avgusta 2021. godine

Zaključak o kriterijumima određivanja naknade za bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/21 od 16. jula 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 10/21 od 25. juna 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 86/21 od 5. avgusta 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja poreske osnovice putem procjene

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 80/21 od 1. septembra 2021. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu