Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 13.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 2/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 27/21

"Sl. list APV" 2/22

"Sl. list grada Beograda" 124/21

"Sl. list grada Čačka" 22/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/21

"Sl. list grada Kikinde" 34/21

"Sl. list grada Kragujevca" 39/21

"Sl. list grada Kraljeva" 38/21

"Sl. list grada Kruševca" 20/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 40/21

"Sl. list grada Loznice" 10/21

"Sl. list grada Niša" 128/21

"Sl. list grada Novog Sada" 60/21

"Sl. list grada Pančeva" 31/21

"Sl. glasnik grada Požarevca" 12/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 27/21

"Sl. list grada Smedereva" 08/21

"Sl. list grada Sombora" 16/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 19/21

"Sl. list grada Subotice" 36/21

"Sl. list grada Užica" 52/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 27/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 32/21

"Sl. list grada Vršca" 18/21

"Sl. list grada Zaječara" 67/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 31/21

"Sl. list opština Srema" 44/21

"Sl. list opštine Beočin" 14/21

"Sl. list opštine Inđija" 15/21

"Sl. list CG" 1/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 113/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 2/22 od 8. januara 2022. godine

Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje

Odluka Ustavnog suda IUo-165/2020 (odnosi se na Odluku o priznanjima i nagradama grada Leskovca i Poslovnik Skupštine grada Leskovca)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Maida Iglica)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komisije za kontrolu državne pomoći

Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na glasačkim mestima u inostranstvu

Rešenje o ispravci Rešenja o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Sjenica, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine

Rešenje o izmenama, dopunama i ispravci Rešenja o određivanju glasačkih mesta na teritoriji grada Subotice, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Bajina Bašta, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Savski venac, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Stara Pazova, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju glasačkih mesta na teritoriji opštine Tutin, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine

Uputstvo za sprovođenje glasanja na republičkom referendumu raspisanom za 16. januar 2022. godine u uslovima epidemije zarazne bolesti COVID-

Dopunski zaključak (Predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-644/2021-30)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/21 od 29. decembra 2021. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Dizajner zvuka" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Drogerista" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Farmaceutski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Galanterista kože" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Monter telekomunikacionih mreža" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač crkvene muzike - katolički i protestantski smer" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač crkvene muzike - pravoslavni smer" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač džez muzike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač klasične muzike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač rane muzike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički izvođač srpskog tradicionalnog pevanja i sviranja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Muzički saradnik" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Operater mašinske obrade rezanjem" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar telekomunikacionih tehnologija" (sa Standardom kvalifikacije)

Izmena Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 27/21 od 30. decembra 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 2/22 od 5. januara 2022. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o načinu postupanja sa elektronskim fakturama

"Sl. list grada Beograda", br. 124/21 od 23. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Mladenovac, grad Beograd, Republika Srbija i opštine Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima (grad Beograd)

Ispravka Odluke o izmeni Statuta gradske opštine Čukarica

"Sl. list grada Čačka", br. 22/21 od 26. novembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Čačak)

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Čačak)

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/21 od 1. oktobra 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 34/21 od 22. decembra 2021. godine

Odluka o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Kikinde

Odluka o izmenama Odluke o tarifi komunalnih taksi (grad Kikinda)

Odluka o obrazovanju, organizaciji i funkcionisanju jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Kikinde

Odluka o pravu na novčane naknade porodiljama (grad Kikinda)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju, organizaciji i funkcionisanju jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji grada Kikinde

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 39/21 od 10. decembra 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite (grad Kragujevac)

Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne milicije (grad Kragujevac)

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac

Odluka o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnih milicionara (grad Kragujevac)

Kadrovski plan zaposlenih u Gradskim upravama i stručnim službama grada Kragujevca za 2022. godinu

Zaključak o preknjižavanju osnovnih sredstava - opreme organa grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 38/21 od 1. decembra 2021. godine

Kolektivni ugovor Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Pijaca" Kraljevo

Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Gradsko stambeno" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 20/21 od 3. decembra 2021. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u gradskoj upravi grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 40/21 od 19. novembra 2021. godine

Odluka o naknadama odbornika i članova stalnih radnih tela Skupštine grada Leskovca

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritorija grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 10/21 od 29. septembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške privrednim subjektima za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 128/21 od 22. decembra 2021. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima i službama grada Niša

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju gradske pijace (opština Bela Palanka)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Bela Palanka)

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Bela Palanka za 2022. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 60/21 od 31. decembra 2021. godine

Pravilnik o održavanju i upravljanju zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini Grada Novog Sada koje koriste mesne zajednice na teritoriji Grada Novog Sada

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o dodeli novčane pomoći porodicama građana sa teritorije Grada Novog Sada koji su preminuli od zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-COV-2

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/21 od 26. novembra 2021. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Gradske biblioteke Pančevo

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Pančevo

Odluka o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu oktobar 2020. - septembar 2021. godine (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/21 od 29. novembra 2021. godine

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Požarevca

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Komunalne službe" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 27/21 od 21. oktobra 2021. godine

Odluka o formiranju jedinica civilne zaštite za teritoriju opštine Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 08/21 od 25. novembra 2021. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2022. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 16/21 od 30. novembra 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/21 od 13. avgusta 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 36/21 od 25. novembra 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu u gradu Subotici

"Sl. list grada Užica", br. 52/21 od 26. novembra 2021. godine

Odluka kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Užica, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2022. godinu razvrstava u ...

Odluka o Gradskim upravama (grad Užice)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 27/21 od 26. novembra 2021. godine

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 32/21 od 23. novembra 2021. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bosilegrad za 2022. godinu

"Sl. list grada Vršca", br. 18/21 od 26. novembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o održavanju i zaštiti javnih zelenih površina (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 67/21 od 29. novembra 2021. godine

Odluka o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (grad Zaječar)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji gada Zaječara

Odluka o izmeni Statuta grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 31/21 od 9. decembra 2021. godine

Ispravka tehničke greške u Rešenju o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih ...

"Sl. list opština Srema", br. 44/21 od 30. novembra 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o pružanju finansijske pomoći porodici za novorođeno dete na teritoriji opštine Irig

Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno zemljište i utvrđivanje prosečne cene za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu (opština Pećinci)

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2022. godinu (opština Irig)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Irig

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Pećinci

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/21 od 6. septembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 15/21 od 13. oktobra 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 1/22 od 10. januara 2022. godine

Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina

Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 113/21 od 15. decembra 2021. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza