Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 12.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 12.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 40/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/19

"Sl. list APV" 21/19

"Sl. list grada Beograda" 34/19

"Sl. list grada Čačka" 6/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/19

"Sl. list grada Kikinde" 9/19

"Sl. list grada Kragujevca" 8/19

"Sl. list grada Kraljeva" 10/19

"Sl. list grada Kruševca" 1/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 10/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 14/19

"Sl. list grada Novog Sada" 24/19

"Sl. list grada Pančeva" 9/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 2/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 4/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 9/19

"Sl. list grada Vršca" 1/19

"Sl. list grada Zaječara" 10/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 7/19

"Sl. list opština Srema" 10/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 6/19

"Sl. list CG" 27/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 26/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 40/19 od 7. juna 2019. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

Pravilnik o dopunama Pravilnika o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o izmeni Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije lica za zaštitu podataka o ličnosti

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja interne evidencije o povredama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju

Pravilnik o obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi podataka o ličnosti

Pravilnik o obrascu pritužbe

Odluka (Državnog veća tužilaca, A broj 342/19)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca, Đorđe Mihailović)

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca (A broj 342/19)

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća "Transnafta"

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom

Odluka o izmeni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Goč-Gvozdac"

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za implementaciju Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo

Odluka o osnivanju Instituta za informacione tehnologije Kragujevac

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća "Transnafta"

Odluka o utvrđivanju početne visine zakupnine po kojoj se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup

Odluka o visini mesečne zakupnine za stanove i garaže koji se koriste za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije, kao i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u ministarstvu nadležnom

Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0535/17-11)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca, Slavko Berić)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor", Obrenovac, Petar Petrović)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca, Milan Marošanin)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac, Svetozar Andrić)

Rešenje (o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, "MISSONI HOOKAH and TOBACCO PRODUCTS INTERNATIONAL TRADE COMPANY DOO", Novi Beograd)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-5366/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-5551/2019)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Inđija, Republika Srbija i grada Pavlovsk, Voronješka oblast, Ruska Federacija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala "Aerodromi Srbije" d.o.o. Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke "KROV 2019"

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Agencije za privredne registre po završnom računu za 2018. godinu

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd (Željko Kalaba)

Rešenje o imenovanju članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

Rešenje o imenovanju članova Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća", Stara Pazova (Jovica Gagrica)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Lisje", Novi Sad (Vladimir Đaković)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Novosadska toplana", Novi Sad (Dobrosav Arsović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Urbanizam", Zavod za urbanizam Novi Sad (Dušan Miladinović)

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova (Nebojša

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet", Valjevo (Janko Gagić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (Siniša Kukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija (Jasmina Štambuk)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Saša Stamatović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine (dr Tamara Perunović Ćulić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije (dr Dejan Barjaktarović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije (dr Jovan Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Neda Maletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Zoran Dizdarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Bojan Živković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Dragoslav Milutinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Ferid Bulić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Marko Nikolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Lazar Radaković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Daria Janjić Nišavić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nenad Vujović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde (Jelena Deretić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (doc. dr Bojan Tubić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Saša Lazović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Branko Budimir)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Ksenija Milenković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Mihajilo Dašić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Tamara Delić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija (Ana Radević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije (Predrag Mijatović)

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet", Valjevo (Slobodan Andrić, dipl. inženjer)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (Siniša Kukić)

Rešenje o razrešenju članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

Rešenje o razrešenju članova Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5651/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5652/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5653/2019)

Statut Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima "Transnafta" Pančevo

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/19 od 27. maja 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje

Pravilnik o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/19 od 23. maja 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Bugarske, Vlade Republike Grčke i Vlade Rumunije o osnivanju Inicijalnog organizacionog komiteta za podnošenje zajedničkih kandidatura za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2028. i ...

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Gruzije

Memorandum o saradnji između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine i energetike Republike Grčke u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao z

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija), između Vlade...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

"Sl. list APV", br. 21/19 od 8. maja 2019. godine

Ispravka Pokrajinske skupštinske odluke o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 34/19 od 16. maja 2019. godine

Zaključak (o odbacivanju predloga grupe građana broj 014-1/19, grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 6/19 od 25. aprila 2019. godine

Statut grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/19 od 27. februara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o obavljanju limo servisa na teritoriji grada Jagodine

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 9/19 od 5. aprila 2019. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 8/19 od 15. marta 2019. godine

Statut grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 10/19 od 15. aprila 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/19 od 9. aprila 2019. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o obezbeđivanju prava na pomoć u kući građana i normativima i standardima za obavljanje delatnosti (opština Bojnik)

Odluka o taksi prevozu putnika i limo servisu (grad Leskovac)

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 14/19 od 12. marta 2019. godine

Statut opštine Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 24/19 od 22. maja 2019. godine

Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 9/19 od 5. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Dečja radost" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o šestoj izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Vladimirci

Statut opštine Vladimirci

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 2/19 od 12. februara 2019. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Sombor)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sombora

Odluka o održavanju spoljnih delova zgrada na teritoriji grada Sombora

Odluka o postavljanu spomen ploče Lidiji Kolar

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Sombor)

Statut grada Sombora

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 4/19 od 7. februara 2019. godine

Statut grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/19 od 26. marta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

Statut grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 9/19 od 10. aprila 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 1/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Statut grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 10/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji Grada Zaječara

Poslovnik Gradskog veća grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 7/19 od 27. marta 2019. godine

Statut grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 10/19 od 29. marta 2019. godine

Statut opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 6/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 27/19 od 17. maja 2019. godine

Ispravka Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 25/19 od 30.04.2019)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 26/19 od 28. marta 2019. godine

Pravilnik o Integralnom inventaru hemikalija