Trenutno u Ekspertu

Propisa: 111430

Službenih mišljenja: 15420

Sudske prakse: 8764

Modela akata: 803

Obrazaca: 31871

Podzakonskih akata: 82403

Prečišć. tekstova: 25164

Propisa CG: 1677

Propisa R.Srpske: 2063

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 11.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 11.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 90/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 8/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/17

"Sl. list APV" 42/17

"Sl. list grada Beograda" 67/17

"Sl. list grada Čačka" 14/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 18/17

"Sl. list grada Kikinde" 20/17

"Sl. list grada Kragujevca" 24/17

"Sl. list grada Kraljeva" 18/17

"Sl. list grada Kruševca" 5/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 11/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 88/17

"Sl. list grada Novog Sada" 43/17

"Sl. list grada Pančeva" 22/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 6/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/17

"Sl. list grada Smedereva" 8/17

"Sl. list grada Sombora" 9/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/17

"Sl. list grada Subotice" 25/17

"Sl. list grada Užica" 27/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 18/17

"Sl. list grada Vršca" 16/17

"Sl. list grada Zaječara" 36/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 24/17

"Sl. list opština Srema" 27/17

"Sl. list opštine Inđija" 19/17

"Sl. list CG" 59/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 87/17

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 90/17 od 6. oktobra 2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama,...

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje

Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine)

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" sa potpunom odgovornošću, Kopaonik sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije

Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indonezije

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9728/2017)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0051/15-11)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-9471/2017)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-9473/2017)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

Rešenje o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke "Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save" za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti "Poljoprivredne stručne službe Kikinda" d.o.o. za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Kopaonik" za 2016. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap", Donji Milanovac

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Ani Bjelici)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Bianki Buši)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Bojani Milenković

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Bojani Živković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Brankici Mihajlović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Jeleni Blagojević)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Jovani Stevanović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Mileni Rašić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Mini Popović)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Slađani Mirković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Stefani Veljković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Teodori Pušić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Tijani Bošković)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Tijani Malešević)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Zoranu Terziću, treneru)

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap" (dr Meho Mahmutović)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije (Aleksandra Đurić)

Rešenje o imenovanju Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima (Mitar Đurašković)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" (prof. dr Predrag Milojević)

Rešenje o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Subotica"

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dr Boban Kostić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine (dr Branislav Blažić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine (Ivan Karić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Zoran Lazarov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dejan Pavićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (dr Dušan Jovović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Branka Sarić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Milica Đorđević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Marija Mitrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Slavko Kapuran)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Jasmina Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Spomenka Simonić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Branimir Filipović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Jovan Stojić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Damjan Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (dr Željko Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Dušan Kozarev)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Gordana Stamenić)

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Pravosudne akademije (Jovan Ćosić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Bogoljub Lazarević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Zoran Lazarov)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9703/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9725/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9768/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-9769/2017)

Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2017. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 8/17 od 30. avgusta 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/17 od 2. oktobra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o saradnji na implementaciji projekta "Upravljanje slivom reke Drine na...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Memorandum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Države Katar o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva lokalne uprave i životne sredine Države Katar

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti omladine i

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica

"Sl. list APV", br. 42/17 od 20. septembra 2017. godine

Pokrajinska uredba o uslovima i načinu dodele sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne Pokrajine

"Sl. list grada Beograda", br. 67/17 od 26. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi Grada Beograda

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika Stefanu Nemanji

Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva Beograda za izgradnju podzemnih garaža

"Sl. list grada Čačka", br. 14/17 od 25. avgusta 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u kabinetu gradonačelnika, gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/17 od 25. avgusta 2017. godine

Pravilnik o solidarnoj pomoći zaposlenima u gradskim upravama grada Jagodine

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Jagodina

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 20/17 od 15. septembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/17 od 30. avgusta 2017. godine

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 18/17 od 11. avgusta 2017. godine

Izmene i dopune Poslovnika o radu Gradskog veća grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/17 od 9. juna 2017. godine

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Kruševac)

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i postupku za utvrđivanje naziva ulica i trgova na području grada Kruševca

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Trg Kosturnica" (grad Kruševac)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Kruševcu (novi naziv Plana "KOLONIJA JUG")

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Ravnjak 1B u Kruševcu

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" (grad Kruševac)

Odluka o službenim putovanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Kruševca

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac

Odluka o uređenju grada (prečišćen tekst)

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije "Centar 2" (grad Kruševac)

Plan detaljne regulacije kablovskog voda 110 kV od TS Kruševac 1 do TS Kruševac 3 u Kruševcu

Plan detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Plan detaljne regulacije za regulaciju reke Rasine od mosta u Mudrakovcu do profila 1.200 m uzvodno

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/17 od 21. juna 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi (opštine Medveđa)

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Medveđa za 2015. godinu

Kadrovski plan opštine Medveđa

Kadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 88/17 od 6. septembra 2017. godine

Statut Gradske opštine Crveni Krst (Prečišćen tekst) (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 43/17 od 22. septembra 2017. godine

Ispravka Odluke o taksi prevozu putnika (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 22/17 od 6. septembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Zaštitnika građana grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/17 od 5. jula 2017. godine

Odluka o Gradskoj upravi Grada Požarevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji Grada Požarevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima (na teritoriji Grada Požarevca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2015. godinu

Odluka o određivanju prostora na teritoriji Grada Požarevca na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje

Odluka o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača javnih i nekategorisanih puteva

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

Poslovnik Skupštine Grada Požarevca (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/17 od 14. septembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Šabac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Šapca

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "Vodovod-Šabac" Šabac

Osnivački akt Javnog preduzeća "Infrastruktura Šabac" Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/17 od 20. jula 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2017. godinu

Odluka o postavljanju privremenih poslovnih objekata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 9/17 od 23. avgusta 2017. godine

Odluka o promeni Osnivačkog akta JKP "Parking servis Sombor" Sombor - prečišćen tekst

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na teritoriji grada Sombora - prečišćen tekst -

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta - prečišćen tekst - (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/17 od 1. septembra 2017. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa "Srem-gas" Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije akumulacije "Vranjaš" k.o. Manđelos i k.o. Grgurevci, Grad Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju energane i farme svinja u k.o. Zasavica 1 Grad Sremska Mitrovica

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije lokaliteta "Letenka" na Fruškoj gori k.o. Šuljam

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije sekundarnog centra "Radinački put" u Sremskoj Mitrovici

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Zaključak (o otpisu i konverziji potraživanja grada Sremska Mitrovica na ime ustupljenih javnih prihoda prema subjektu privatizacije - Građevinskom preduzeću "Mostogradnja a.d.")

Zaključak (o prihvatanju Aneksa I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Srem-gas" Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 25/17 od 4. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na Regionalni plan upravljanja otpadom za period od 2017-2027. godine za Grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac

"Sl. list grada Užica", br. 27/17 od 6. septembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2017. godinu

Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/17 od 28. jula 2017. godine

Odluka o radnom vremenu - prečišćen tekst (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 18/17 od 20. jula 2017. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom uređenju grada Vranja

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 16/17 od 12. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organizacionim oblicima sistema lokalne samouprave grada Vršca za 2017. godine

"Sl. list grada Zaječara", br. 36/17 od 30. avgusta 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zaječar)

Odluka o izmenama Statuta grada Zaječara

Odluka o određivanju nosioca prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini grada Zaječara

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 24/17 od 1. septembra 2017. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni Odluke o utvrđivanju Cenovnika usluga JP "Gradske stambene agencije" za obavljanje usluga za grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 27/17 od 26. avgusta 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za lokaciju hotela "Turist" na gradskoj plaži u Užicu

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Irig za 2017. godinu

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Irig

"Sl. list opštine Inđija", br. 19/17 od 20. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o otpisu potraživanja opštine Inđija prema akcionarskom društvu "Industrija obuće Beograd" Beograd

Odluka o izmeni Odluke o otpisu potraživanja opštine Inđija prema Građevinskom preduzeću "Mostogradnja" AD Beograd i konverziji potraživanja opštine Inđija u trajni ulog opštine Inđija u kapitalu Građevinskog preduzeća "Mostogradnja" AD Beograd

Odluka o taksi prevozu (opština Inđija)

Kodeks ponašanja zaposlenih u organima opštine (Inđija)

"Sl. list CG", br. 59/17 od 26. septembra 2017. godine

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za obavljanje zdravstvene zaštite zaposlenih

Poslovnik Skupštine Crne Gore (Prečišćeni tekst)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 87/17 od 21. septembra 2017. godine

Kodeks ponašanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske