Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 11.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 11.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 64/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 10/19

"Sl. list APV" 37/19

"Sl. list grada Beograda" 71/19

"Sl. list grada Čačka" 8/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 10/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 21/19

"Sl. list grada Kraljeva" 21/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 6/19

"Sl. list grada Niša" 23/19

"Sl. list grada Novog Sada" 37/19

"Sl. list grada Pančeva" 16/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 8/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/19

"Sl. list grada Smedereva" 2A/19

"Sl. list grada Sombora" 10/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 21/19

"Sl. list grada Užica" 20/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 17/19

"Sl. list grada Vršca" 8/19

"Sl. list grada Zaječara" 16/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 18/19

"Sl. list CG" 49/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 68/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 64/19 od 6. septembra 2019. godine

Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Uredba o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečije nedelje" u 2019. godini

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu

Pravilnik o uslovima u pogledu stručne osposobljenosti ovlašćenog stručnog lica koje ispituje cisternu, baterijsko vozilo i MEGC, načinu vođenja registra ovlašćenih stručnih lica i izgledu žiga

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za praćenje sprovođenja Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative "e-Papir" za period 2019-2021. godine

Odluka o obrazovanju Posebne radne grupe za digitalizaciju administrativnih postupaka u okviru sprovođenja Programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative "e-Papir" za period 2019-2021. godine

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime društva SOLETANCHE FREYSSINET, sadrži reč "Srbija")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8642/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8643/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8725/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8726/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8727/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-8860/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8640/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-8641/2019)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti "Srbija Kargo" a.d. za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora" za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva "Gornji Banat" društvo sa ograničenom odgovornošću, Kikinda za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva "Gornji Banat" društvo sa ograničenom odgovornošću, Kikinda za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva "Hidrosrem" društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Ljubiši Majdovu, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Milanu Đenadiću, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nemanji Majdovu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Strahinji Stefanoviću)

Rešenje o imenovanju članova Privremenog organa opštine Vitina

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Titel (Ljubo Panić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika sekretara Odbora za organizaciju 141. skupštine Interparlamentarne unije

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8842/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8843/2019-1)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8844/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8877/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8878/2019)

Rešenje o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti (05 broj 404-8802/2019)

Ispravka Uredbe o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/19 od 29. avgusta 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja u gimnaziji

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

Dopuna Kataloga udžbenika za srednje škole

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 10/19 od 6. septembra 2019. godine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju građana Republike Srbije u Republici Sloveniji

Administrativni sporazum u oblasti reforme javne uprave, upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja u javnoj upravi između ministra državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i ministra za poslove javne uprave i javne račune ...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti biljnog karantina

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti visokog obrazovanja između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveta za visoko obrazovanje Republike Turske

Memorandum o saradnji (između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ambasade Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji)

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije, Javnobeležničke komore Srbije i Visokog saveta javnog beležništva Republike Francuske

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o uzajamnom priznavanju državno priznatih javnih isprava o stečenom nivou obrazovanja izdatih u Republici Srbiji i Mađarskoj

Sporazum o saradnji u oblasti nastave francuskog jezika u obrazovno-vaspitnim ustanovama Republike Srbije

Sporazum o zajedničkim aktivnostima u oblasti osiguranja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinama o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i zvaničnih/specijalnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju

"Sl. list APV", br. 37/19 od 28. avgusta 2019. godine

Pravilnik o kriterijumima za učešće u Programu podsticanja saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika (Broj: 137-151-36/2019-04)

"Sl. list grada Beograda", br. 71/19 od 16. avgusta 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom (grad Beograd)

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2019. godinu

Pokazatelj potrošačkih cena u julu 2019. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o gradskom pravobranilaštvu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o mreži javnih osnovnih škola na području grada Čačka

Odluka o taksi prevozu (grad Čačak)

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/19 od 11. juna 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 21/19 od 2. avgusta 2019. godine

Zaključak o obezbeđivanju obaveznih udžbenika za učenike prvog razreda javnih osnovnih škola za školsku 2019/20. godinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/19 od 15. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 6/19 od 6. juna 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 23/19 od 1. aprila 2019. godine

Statut opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 37/19 od 30. jula 2019. godine

Odluka o izmeni Cenovnika radova i pružanja usluga iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (JKP "Informatika" Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Odluka o izmeni Statuta grada Pančeva

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Pančeva

Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/19 od 25. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2A/19 od 20. juna 2019. godine

Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 10/19 od 19. juna 2019. godine

Pravilnik o obavezi članova konkursnih komisija za davanje izjave da nisu u sukobu interesa (grad Sombor)

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 21/19 od 1. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Subotice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 20/19 od 19. juna 2019. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, broj 1296/1)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 17/19 od 15. jula 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Zaječar)

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zaječara

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata (opština Inđija)

Odluka o zboru građana (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 49/19 od 23. avgusta 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 37/16 (odnosi se na Zakon o elektronskim komunikacijama)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 68/19 od 19. avgusta 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva