Trenutno u Ekspertu

Propisa: 148780

Službenih mišljenja: 17552

Sudske prakse: 10189

Modela akata: 930

Obrazaca: 43374

Podzakonskih akata: 110959

Prečišć. tekstova: 33647

Propisa CG: 2226

Propisa R.Srpske: 2744

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 11.05.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 11.05.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 55/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 16/22

"Sl. list grada Beograda" 50/22

"Sl. list grada Čačka" 5/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 4/22

"Sl. list grada Kikinde" 4/22

"Sl. list grada Kragujevca" 15/22

"Sl. list grada Kraljeva" 8/22

"Sl. list grada Kruševca" 23/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 7/22

"Sl. list grada Loznice" 1/22

"Sl. list grada Niša" 36/22

"Sl. list grada Novog Sada" 13/22

"Sl. list grada Pančeva" 8/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/22

"Sl. list grada Smedereva" 10/21

"Sl. list grada Sombora" 3/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/22

"Sl. list grada Subotice" 11/22

"Sl. list grada Užica" 15/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 5/22

"Sl. list grada Vršca" 2/22

"Sl. list grada Zaječara" 75/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/22

"Sl. list opština Srema" 9/22

"Sl. list opštine Beočin" 20/21

"Sl. list opštine Inđija" 20/21

"Sl. list CG" 48/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 36/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 55/22 od 9. maja 2022. godine

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Maljen"

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Pall Mall" (Plus Blue))

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Pall Mall" (Plus Vibrant Blue))

Ukupan izveštaj o rezultatima izbora za predsednika Republike (održanih 3. aprila 2022. godine)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/22 od 5. maja 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hidrometeorologija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Ekonomski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Operater osnovnih građevinskih radova" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar bezbednosti železničkog saobraćaja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar upravljanja železničkim saobraćajem" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Transportni tehničar u železničkom saobraćaju" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/22 od 12. aprila 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, međunarodne trgovine, civilnog vazduhoplovstva i dijaspore Svete Lucije o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti protokola između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Opšti sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabona

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti organske proizvodnje i međusobnom priznavanju sertifikata za organske proizv

Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 16/22 od 30. marta 2022. godine

Odluka o obrazovanju saveta za rodnu ravnopravnost (AP Vojvodina)

"Sl. list grada Beograda", br. 50/22 od 9. maja 2022. godine

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostora između ulica Aleksandra Bugarskog, Lazara Trifunovića i spoljne magistralne tangente (SMT), gradska opština Zvezdara

Ukupan izveštaj o rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 5/22 od 26. februara 2022. godine

Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Odluka o dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Dom kulture Čačak

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Gradsko pozorište Čačak" Čačak

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/22 od 21. marta 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 4/22 od 21. februara 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Kikinde

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 15/22 od 1. aprila 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 8/22 od 18. marta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i…

"Sl. list grada Kruševca", br. 23/21 od 25. decembra 2021. godine

Odluka o dopunama Poslovnika Skupštine grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izradi murala posvećenog Veri Nikolić u Kruševcu

Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike (grad Kruševac)

Etički kodeks ponašanja funkcionera grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Kruševca za 2022. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/22 od 18. marta 2022. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 1/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 36/22 od 19. aprila 2022. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Žitorađa

"Sl. list grada Novog Sada", br. 13/22 od 18. aprila 2022. godine

Program prevencije zloupotrebe droga za 2022. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/22 od 25. marta 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u gradu Požarevcu

Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/22 od 14. marta 2022. godine

Ispravka tehničke greške (Odluke o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji grada Šapca)

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/21 od 24. decembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Smederevo)

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Dolovo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Smederevo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast Platnara"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Karađorđev dud"

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2022. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/22 od 24. februara 2022. godine

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/22 od 9. februara 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 11/22 od 31. marta 2022. godine

Odluka (o umanjenju naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 15/22 od 30. marta 2022. godine

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/22 od 11. marta 2022. godine

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 5/22 od 28. marta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 2/22 od 12. februara 2022. godine

Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 75/21 od 30. decembra 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/22 od 11. aprila 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 9/22 od 28. marta 2022. godine

Odluka o pravu na finansijsku pomoć trudnicama i nezaposlenim porodiljama (opština Ruma)

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete (opština Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 20/21 od 20. decembra 2021. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2022. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 20/21 od 30. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o objavljivanju opštih i drugih akata organa opštine Inđija

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2022. godinu

"Sl. list CG", br. 48/22 od 29. aprila 2022. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 36/22 od 21. aprila 2022. godine

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti