Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157956

Službenih mišljenja: 17902

Sudske prakse: 10427

Modela akata: 957

Obrazaca: 45688

Podzakonskih akata: 118434

Prečišć. tekstova: 35232

Propisa CG: 2342

Propisa R.Srpske: 2861

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.06.2024.

Ekspert Internet je ažuriran 10.06.2024. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 49/24

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/24

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/24

"Sl. list APV" 25/24

"Sl. list grada Beograda" 58/24

"Sl. list grada Bora" 16/24

"Sl. list grada Čačka" 7/24

"Sl. gl. grada Jagodina" 27/23

"Sl. list grada Kikinde" 7/24

"Sl. list grada Kragujevca" 20/24

"Sl. list grada Kraljeva" 13/24

"Sl. list grada Kruševca" 5/24

"Sl. gl. grada Leskovca" 18/24

"Sl. list grada Loznice" 7/24

"Sl. list grada Niša" 46/24

"Sl. list grada Novog Sada" 27/24

"Sl. list grada Pančeva" 12/24

"Sl. gl. grada Požarevca" 1/24

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 9/24

"Sl. list grada Smedereva" 3/24

"Sl. list grada Sombora" 3/24

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 3/24

"Sl. list grada Subotice" 10/24

"Sl. list grada Užica" 17/24

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/24

"Sl. glasnik grada Vranja" 10/24

"Sl. list grada Vršca" 3/24

"Sl. list grada Zaječara" 14/24

"Sl. list grada Zrenjanina" 4/24

"Sl. list opština Srema" 12/24

"Sl. list opštine Beočin" 15/23

"Sl. list opštine Inđija" 6/24

"Sl. list opštine Šid" 9/24

"Sl. list CG" 48/24

"Sl. glasnik Republike Srpske" 42/24

"Sl. glasnik BiH" 18/24

"Sl. novine Federacije BiH" 13/24

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 49/24 od 3. juna 2024. godine

Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2024. godinu

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, "S-Havana" doo Novi Beograd)

Rešenje o postavljenju zamenika šefa Kabineta predsednika Vlade (Ana Lekić)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - nesagorevajući duvan, uvoznika "Philip Morris Operations" ad Niš ("Sl. glasnik RS", br. 49/24)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/24 od 3. juna 2024. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/24 od 6. juna 2024. godine

Memorandum o razumevanju o jačanju saradnje u oblasti digitalne ekonomije između Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije i Nacionalne uprave za podatke Narodne Republike Kine

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija između Ministarstva industrije i informacionih tehnologija Narodne Republike Kine i Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije

Sporazum o radio-televizijskoj i onlajn audio-vizuelnoj saradnji između Ministarstva informisanja i telekomunikacija Republike Srbije i Nacionalne uprave za radio i televiziju NR Kine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke

"Sl. list APV", br. 25/24 od 22. maja 2024. godine

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2024/2025. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj 2024/2025. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija, koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2024/2025. godini

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u školskoj...

"Sl. list grada Beograda", br. 58/24 od 23. maja 2024. godine

Odluka o izmeni Odluke o izradi prostornog plana Gradske opštine Barajevo

Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije dela I mesne zajednice u naselju Jajinci za blokove 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2 i 18/3, Gradska opština Voždovac

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja između ulica: Žarka Miladinovića, Tošin bunar, Zelengorske i Nove 2 (Laudonov šanac), gradske opštine Zemun i Novi Beograd

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Miloja Đaka, Miće Orlovića, Astana, Velisava Vulovića i planirane saobraćajnice SAO 04, Gradska opština Savski venac

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Konavljanske i Topčiderski venac i kompleksa "Muzeja istorije Jugoslavije", Gradska opština Savski venac

"Sl. list grada Bora", br. 16/24 od 23. aprila 2024. godine

Odluka o osnivanju Službe interne revizije grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 7/24 od 26. aprila 2024. godine

Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 27/23 od 20. decembra 2023. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 7/24 od 9. aprila 2024. godine

Pravilnik o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 20/24 od 24. aprila 2024. godine

Odluka o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Kragujevca i opština Batočina, Lapovo, Rača, Knić, Topola i Aranđelovac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 13/24 od 22. marta 2024. godine

Obaveštenje (o izvršenom evidentiranju dobra pod prethodnom zaštitom - Srednjovekovni grad Maglič sa zaštićenom okolinom)

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/24 od 13. marta 2024. godine

Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica i Službe interne revizije grada Kruševca za 2024. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/24 od 23. aprila 2024. godine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji opštine Crna Trava)

"Sl. list grada Loznice", br. 7/24 od 29. marta 2024. godine

Odluka o usvajanju Kadrovskog plana organa grada Loznice za 2024. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 46/24 od 30. aprila 2024. godine

Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Gadžin Han

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Gadžin Han za 2024. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 27/24 od 29. maja 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za korišćenje posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada za povlašćene korisnike

"Sl. list grada Pančeva", br. 12/24 od 17. maja 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova, odnosno javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova u zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/24 od 26. januara 2024. godine

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Usklađeni dinarski iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 9/24 od 12. aprila 2024. godine

Odluka o davanju saglasnosti na tekst Povelje o bratimljenju gradova Celje i Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/24 od 15. marta 2024. godine

Odluka o minimalnoj visini iznosa troškova za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa troškova za ...

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2024. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/24 od 5. marta 2024. godine

Odluka o slavi grada Sombora

Treći Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za internu reviziju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/24 od 29. marta 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi, vozilima, plovilima i opremi komunalne milicije (grad Sremska Mitrovica)

Izmena Kadrovskog plana organa Grada Sremska Mitrovica za 2024. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 10/24 od 27. aprila 2024. godine

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Izborne komisije Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 17/24 od 26. aprila 2024. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/24 od 18. marta 2024. godine

Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu (grad Valjevo)

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu (U PRIMENI: od 1. septembra 2024. godine)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 10/24 od 30. aprila 2024. godine

Poslovnik Skupštine grada Vranja (prečišćen tekst)

Statut grada Vranja (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Vršca", br. 3/24 od 10. aprila 2024. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Vršca, Službe interne revizije, Službe građanskog branioca - ombudsmana i Gradskog pravobranilaštva grada Vršca za 2024. godinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/24 od 15. maja 2024. godine

Pravilnik o bližem uređenju planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i posebnih usluga i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 4/24 od 5. aprila 2024. godine

Pravilnik o uslovima i načinu za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina u 2024. godini

"Sl. list opština Srema", br. 12/24 od 17. maja 2024. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća Opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 15/23 od 15. decembra 2023. godine

Odluka o pravu na poklon za prvorođeno dete u kalendarskoj godini sa teritorije opštine Beočin

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2024. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 6/24 od 5. aprila 2024. godine

Pravilnik o daljinskom pristupu/radu na daljinu (opština Inđija)

Pravilnik o upotrebi mobilnih uređaja (opština Inđija)

"Sl. list opštine Šid", br. 9/24 od 30. aprila 2024. godine

Odluka o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Šid

"Sl. list CG", br. 48/24 od 24. maja 2024. godine

Zakon o dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći

Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (U PRIMENI: od 1. oktobra 2024. godine)

Zakon o izmjeni Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o računanju vremena

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 42/24 od 17. maja 2024. godine

Zakon o Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske

"Sl. glasnik BiH", br. 18/24 od 15. marta 2024. godine

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (U PRIMENI: od 24. septembra 2024. godine)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 13/24 od 16. februara 2024. godine

Zakon o posebnom Registru lica pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv polne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine