Trenutno u Ekspertu

Propisa: 121001

Službenih mišljenja: 16076

Sudske prakse: 9158

Modela akata: 831

Obrazaca: 35104

Podzakonskih akata: 89778

Prečišć. tekstova: 27216

Propisa CG: 1797

Propisa R.Srpske: 2179

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 07.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 7.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 84/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/18

"Sl. list APV" 49/18

"Sl. list grada Beograda" 94/18

"Sl. list grada Čačka" 20/18

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/18

"Sl. list grada Kikinde" 27/18

"Sl. list grada Kragujevca" 23/18

"Sl. list grada Kraljeva" 22/18

"Sl. list grada Kruševca" 10/18

"Sl. gl. gr. Leskovca" 19/18

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 87/18

"Sl. list grada Novog Sada" 46/18

"Sl. list grada Pančeva" 23/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 9/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 17/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/18

"Sl. list grada Subotice" 24/18

"Sl. list grada Užica" 39/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 15/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/18

"Sl. list grada Vršca" 11/18

"Sl. list grada Zaječara" 37/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/18

"Sl. list opština Srema" 27/18

"Sl. list opštine Beočin" 9/18

"Sl. list opštine Inđija" 20/18

"Sl. list CG" 70/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 97/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 84/18 od 2. novembra 2018. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

Pravilnik o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontroli sprovođenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Pravilnik o metodologiji utvrđivanja referentnih cena investicije za obračun IPARD podsticaja

Pravilnik o obavezama proizvođača koje se primenjuju na uvoznike, veleprodaje i druga lica

Pravilnik o prometu na veliko medicinskih sredstava

Pravilnik o registraciji medicinskog sredstva

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja

Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca

Odluka o izboru sudije (Aleksandar Stepanović)

Odluka o izboru sudije (Branka Mitrović)

Odluka o izboru sudije (Branka Žerajić)

Odluka o izboru sudije (Jasmina Vasović)

Odluka o izboru sudije (Jelica Bojanić Kerkez)

Odluka o izboru sudije (Maja Živković)

Odluka o izboru sudije (Marija Mimica)

Odluka o izboru sudije (Milanka Milić)

Odluka o izboru sudije (Mirjana Stojanović)

Odluka o izboru sudije (Nataša Maraš Keravica)

Odluka o izboru sudije (Vera Cvjetković)

Odluka o izboru sudije (Zorica Stojković)

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za izvršenje naloga iz presude Evropskog suda za ljudska prava i rešavanje pitanja javnog duga Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova Odbora za sprovođenje izbora za članove Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine putem elektorske skupštine 4. novembra 2018. godine

Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Odluka o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ljiljana Petrović)

Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva VIP MOBILE d.o.o. Beograd, sadrži naziv "Srbija")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Winston XSpression Long")

Rešenje o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća za skloništa ostvarenog u 2017. godini

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Radovanu Momirovu, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Davoru Štefaneku)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Mihailu Kajali)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Viktoru Nemešu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Sretenu Damnjanoviću, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Vojislavu Trajkoviću, treneru)

Rešenje o imenovanju člana Visokog službeničkog saveta (dr Danilo Rončević)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav", Arilje (Zoran Barać)

Rešenje o imenovanju direktora Studentskog centra Niš (mr Rade Rajković)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Marko Ivezić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Saša Ćelić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Bojana Tošić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Branko Lakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Vukadin Vukajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Miljan Ranđelović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Slađana Marković Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Danka Garić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Jelena Matić Varenica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Slaviša Tomović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Dragica Vićentijević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Vera Božić Trefalt)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca - zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (Nataša Plavšić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu (Danijela Dančetović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Milena Babić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Sanja Gunjić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Suzana Veličković)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Studentskog centra Niš (mr Rade Rajković)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Marko Ivezić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Saša Ćelić)

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Beogradu (Đurđa Janićijević)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida (Aleksandar Nećak)

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Zubin Potok

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10451/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10452/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10511/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10512/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10523/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10559/2018)

Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine, putem elektorske skupštine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika BAT SEE d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 84/18)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/18 od 31. oktobra 2018. godine

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/18 od 31. oktobra 2018. godine

Memorandum o tehničkoj saradnji između Ministarstva finansija Republike Srbije - Uprave za trezor i Federalnog trezora (Trezor Ruske Federacije)

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 49/18 od 10. oktobra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o izmeni Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o određivanju organa zaduženog za koordinaciju odgovornih subjekata u sprovođenju aktivnosti iz Pokrajinskog antikorupcijskog plana

"Sl. list grada Beograda", br. 94/18 od 11. oktobra 2018. godine

Druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2018. godinu (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 20/18 od 18. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama Statuta Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/18 od 25. juna 2018. godine

Odluka o plaćanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/18 od 31. oktobra 2018. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim Grad Kikinda učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja

"Sl. list grada Kragujevca", br. 23/18 od 13. septembra 2018. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/18 od 24. septembra 2018. godine

Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrđivanje cena usluge i učešća korisnika i srodnika u troškovima pomoći u kući (grad Kraljevo)

Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetom (grad Kraljevo)

Pravilnik o načinu i uslovima pružanja i merilima i kriterijumima za utvrđivanje cene usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetom (grad Kraljevo)

Pravilnik o stanovanju uz podršku za mlade koji se osamostaljuju (grad Kraljevo)

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge pomoć u kući (grad Kraljevo)

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima (grad Kraljevo)

Odluka o donošenju izmene Plana generalne regulacije "Jarčujak"

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za denivelisanu raskrsnicu državnog puta IB reda broj 23 i drugog gradskog prstena

Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Vrba"

Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra lokalnih usluga grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kraljevo)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za rad i putnim troškovima odbornika, šefova, zamenika šefova, tehničkih sekretara odborničkih grupa u Skupštini grada Kraljeva, članova radnih tela Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća grada Kraljeva…

Odluka o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini grada Kraljeva

Zaključak (o obavezi gradskih organa, preduzeća, ustanova i službi čiji je osnivač grad Kraljevo da koriste usluge smeštaja i ishrane Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva prilikom organizovanja turističkih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/18 od 8. juna 2018. godine

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Bagdala 5" u Kruševcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Lipovac 1" u Kruševcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije industrijske zone "X" u Kruševcu

Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Zapad 1"

Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Zapad 2"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene Plana detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Bagdala 5" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Lipovac 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Zapad 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Zapad 2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije industrijske zone "X" u Kruševcu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/18 od 8. septembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017.

Odluka o Komunalnoj inspekciji (opština Lebane)

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o pijacama (grad Leskovac)

Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (opština Lebane)

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (opština Lebane)

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, diskoteka, objekata brze hrane i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 87/18 od 28. septembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - opštine Merošina za 2017. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 46/18 od 31. oktobra 2018. godine

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplotne energije za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode (grad Novi Sad)

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju prostora na teritoriji Grada Novog Sada na kojima se izvode psi i mačke radi istrčavanja

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/18 od 3. oktobra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na korišćenje usluga socijalne zaštite i materijalnu podršku (grad Pančevo)

Odluka (Javnog komunalnog preduzeća "Autotransport-Pančevo" sa PO Pančevo o utvrđivanju cena karata u Zoni 1, Zoni 2 i Zoni 3)

Odluka (o usvajanju Cenovnika prevoza putnika za mesečne pretplate karte sa popustom u Zoni 1 za učenike i Zoni 2 i 3 za učenike i studente sa mestom prebivališta odnosno boravka na teritoriji grada Pančeva)

Odluka (o usvajanju Cenovnika usluga Autobuske stanice Pančevo)

Odluka o dimničarskim uslugama (grad Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Dečja radost" Pančevo

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće i upravljanju otpadom (grad Pančevo)

Odluka o pijacama (grad Pančevo)

Odluka o pogrebnim delatnostima (grad Pančevo)

Odluka o pravcu pružanja državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o preradi i distribuciji vode (grad Pančevo)

Odluka o sahranjivanju i grobljima (grad Pančevo)

Odluka o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport-Pančevo" sa PO Pančevo broj: 1/2018-89-248 od 15.08.2018. godine o usvajanju cenovnika prevoza putnika za mesečne pretplatne karte sa...

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport-Pančevo" sa PO Pančevo broj: 1/2018-89-249 od 15.08.2018. godine o utvrđivanju cena karata u Zoni 1, Zoni 2 i Zoni 3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport-Pančevo" sa PO Pančevo o usvajanju cenovnika usluga Autobuske stanice Pančevo broj 1/2018-89-247 od 15.08.2018. godine

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/18 od 1. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/18 od 13. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama Opštine Bogatić

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vladimirci za 2017. godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 17/18 od 11. oktobra 2018. godine

Pravilnik o postavljanju posuda za privremeno odlaganje otpada (grad Sombor)

Ispravka u Rešenju o utvrđivanju najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji Zapadnobačkog okruga za agroekonomsku 2017/2018. godinu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 24/18 od 26. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima (grad Subotica)

Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 39/18 od 26. septembra 2018. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 15/18 od 24. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada …

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 26/18 od 24. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu o čijem se obezbeđenju stara opština Bosilegrad

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za nepokretnosti na kojima je nosilac prava svojine opština Bosilegrad

Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja za tekuće i investiciono održavanja zajedničkih delova zgrade i minimalnog iznosa naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji Opštine Bosilegrad

"Sl. list grada Vršca", br. 11/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 37/18 od 20. septembra 2018. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Interresorne komisije (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 22/18 od 31. avgusta 2018. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 27/18 od 13. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju, uređivanju i održavanju pijaca na teritoriji opštine Pećinci

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Pećinci

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Pećinci)

Odluka o izmeni Odluke o uređenju i održavanju grobalja i sahranjivanju na teritoriji opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 9/18 od 28. juna 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 20/18 od 8. oktobra 2018. godine

Odluka o pribavljanju i postavljanju LED displeja sa porukama

Odluka o pristupanju izradi projektne dokumentacije iz oblasti tehničkog regulisanja saobraćaja na opštinskim putevima na teritoriji opštine Inđije

"Sl. list CG", br. 70/18 od 31. oktobra 2018. godine

Pravilnik o bližem načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca preko turističke organizacije, odnosno nadležnog organa lokalne uprave

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 97/18 od 18. oktobra 2018. godine

Izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske