Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 6.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 78/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/19

"Sl. list APV" 42/19

"Sl. list grada Beograda" 92/19

"Sl. list grada Čačka" 13/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 26/19

"Sl. list grada Kraljeva" 24/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 28/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 47/19

"Sl. list grada Pančeva" 30/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 10/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 14/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 26/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 23/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 20/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 21/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 82/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 78/19 od 1. novembra 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti igračaka

Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe...

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi (Komisije za hartije od vrednosti)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kvalitetu jaja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Pravilnik o načinu i postupanju budžetske inspekcije u vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Pravilnik o obliku i sadržini srpske tehničke ocene

Pravilnik o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u oblasti industrijske svojine

Pravilnik o sadržini potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka

Pravilnik o sadržini, načinu uspostavljanja i održavanja registra rizika od katastrofa

Pravilnik o stručnom pregledu žičara za transport lica i specifičnih vučnih instalacija

Pravilnik o tehničkim zahtevima i drugim posebnim kriterijumima za pojedine vrste otpada koji prestaju da budu otpad

Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju Projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske - Beograd (Dobanovci)

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno-civilnog aerodroma "Morava"

Odluka o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja prekursora

Odluka o obrazovanju Komisije za prekursore

Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje projektom "Istraživanje i razvoj u javnom sektoru"

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Branislav Ivanović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Dragica Urošević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Gordana Nikolić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Jovica Ilić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Marijana Tafra Mirkov)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Predrag Trifunović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Radmila Egerić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ružica Mihajlović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Svetomir Denčić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Vera Jevtić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Zoltan Nađivan)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Zorica Brajović)

Rešenje (Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-020-00-0211/18-11)

Rešenje (o ispravci greške u Rešenju direktora Agencije za borbu protiv korupcije, br. 014-020-00-0211/18-11)

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "QUAI D’ORSAY No.50")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel - 1056 - Edge Robusto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel - 1096C Edge B52")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel - Decade Torpedo")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel - Grand Reserve Robusto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel - Sungrown Maduro Robusto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel - Tins of 5 Vintage 1999 Juniors")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel 15th Anniversary Robusto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel 20th Anniversary Robusto Grande")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel Fifty-Five Corona")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel Grand Reserve Toro")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel Special Edition Robusto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel Special Edition Toro")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel Vintage 1992 Perfecto")

Rešenje (o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rocky Patel Vintage 1999 Robusto")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10747/2019-1)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10750/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10751/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10758/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10764/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-10768/2019)

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva "Sava" d.o.o. Šabac za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o preuzimanju - pribavljanju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Zrenjanina u svojinu - osnovno sredstvo JP "Srbijagas", Novi Sad uz nadoknadu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Bora, Republika Srbija i opštine Kriva Palanka, Republika Severna Makedonija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Blace, Republika Srbija i opštine Istočno Novo Sarajevo, Republika Srpska

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Smederevska Palanka, Republika Srbija i grada Anšan, Narodna Republika Kina

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2019. godinu Vodoprivrednog privrednog društva "Šidina" Šid

Rešenje o davanju saglasnosti na Program za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije

Rešenje o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima "Transnafta" Pančevo (dr Bogdan Kuzmanović)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju (Maja Đorđević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Standard", Ljubovija (Milan Vesić)

Rešenje o izdavanju licence za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika

Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za oktobar 2019. godine)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade (Danijel Nikolić)

Rešenje o postavljenju na položaj zamenika Generalnog sekretara Vlade (Tamara Stojčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Dušan Vukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Aleksandar Nišavić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Goran Pejanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Danijela Urošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Dragana Vujičić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja (Nataša Gudović)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju (Maja Ristić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave (Natalija Pavlović Šiniković)

Rešenje o prestanku rada na položaju zamenika Generalnog sekretara Vlade (Tamara Stojčević)

Rešenje o razrešenju članova i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Gora

Rešenje o razrešenju članova Komisije za azil

Rešenje o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Standard", Ljubovija (Nebojša Đokić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima "Transnafta" Pančevo (Tomislav Basta)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade (Danijel Nikolić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10961/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-10978/2019)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 78/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 78/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/19 od 15. oktobra 2019. godine

Izmene i dopune Tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (aneks ADN 2019)

"Sl. list APV", br. 42/19 od 2. oktobra 2019. godine

Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

"Sl. list grada Beograda", br. 92/19 od 18. oktobra 2019. godine

Pokazatelj potrošačkih cena u septembru 2019. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/19 od 13. septembra 2019. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/19 od 26. jula 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 26/19 od 11. oktobra 2019. godine

Poslovnik o radu Komisije za planove (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/19 od 23. avgusta 2019. godine

Aneks Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 28/19 od 17. oktobra 2019. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 47/19 od 10. oktobra 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Grada Sen Lu la Fore, Republika Francuska

"Sl. list grada Pančeva", br. 30/19 od 25. septembra 2019. godine

Pravilnik o objavljivanju informacija na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs

Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Pančeva

Kodeks o javnosti rada i odnosima s medijima (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/19 od 8. jula 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 14/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 26/19 od 4. oktobra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/19 od 19. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 23/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Grada Vranja za 2017. godinu

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 20/19 od 11. septembra 2019. godine

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru iz izvorne nadležnosti Grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/19 od 15. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 21/19 od 13. septembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19 (odnosi se na Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore)

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 82/19 od 4. oktobra 2019. godine

Zakon o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Zakon o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Zakon o izmjeni Zakona o nasljeđivanju

Zakon o likvidacionom postupku