Trenutno u Ekspertu

Propisa: 121001

Službenih mišljenja: 16076

Sudske prakse: 9158

Modela akata: 831

Obrazaca: 35104

Podzakonskih akata: 89778

Prečišć. tekstova: 27216

Propisa CG: 1797

Propisa R.Srpske: 2179

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 05.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 5.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 93/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/18

"Sl. list APV" 54/18

"Sl. list grada Beograda" 108/18

"Sl. list grada Čačka" 22/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/18

"Sl. list grada Kikinde" 27/18

"Sl. list grada Kragujevca" 31/18

"Sl. list grada Kraljeva" 27/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 19/18

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 89/18

"Sl. list grada Novog Sada" 48/18

"Sl. list grada Pančeva" 29/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 11/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 21/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/18

"Sl. list grada Subotice" 24/18

"Sl. list grada Užica" 43/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 15/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 27/18

"Sl. list grada Vršca" 11/18

"Sl. list grada Zaječara" 42/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 26/18

"Sl. list opština Srema" 31/18

"Sl. list opštine Beočin" 9/18

"Sl. list opštine Inđija" 24/18

"Sl. list CG" 75/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 104/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 93/18 od 30. novembra 2018. godine

Uredba o izmenama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje i realizaciju projekta izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd

Odluka o obrazovanju Projektnog saveta i Upravnog odbora Projekta unapređenje zemljišne administracije u Srbiji u cilju realizacije obaveze iz Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Izgradnja autoputa Beograd (Borča) - Zrenjanin"

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Blagoje Jakšić)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0388/17-11)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11500/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11503/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11504/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, 05 broj 465-11506/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11493/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11496/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11499/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11502/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11515/2018)

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Finansijskog plana Fonda solidarnosti za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju uloga Javnog preduzeća "Jugoimport - SDPR" u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Utva - Avio industrija", Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika drvnih sortimenata, prevoza i drugih usluga Javnog preduzeća "Nacionalni park Tara", Bajina Bašta

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" za 2017. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Stadion", Subotica (Tamara Dimitrioski)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za aerodromske usluge "Aerodrom Niš", Niš

Rešenje o izmeni Rešenja o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoj

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Neda Maletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (Zoran Dizdarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Ferid Bulić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta (Darko Udovičić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (dr Mirsad Đerlek)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Branko Budimir)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Ksenija Milenković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Mihajilo Dašić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Tamara Delić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Biljana Filipović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Dragoje Pavlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Filip Abramović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Jasmina Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Slobodan Perović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za aerodromske usluge "Aerodrom Niš", Niš

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Cuff (Anthony Harry) Martin Gareth)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11648/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11649/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11650/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11651/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11652/2018)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-11654/2018)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije - stalnog predstavnika Republike Srbije pri Ekonomskoj zajednici država Zapadne Afrike (ECOWAS), sa sedištem u Abudži (Jovan Marić)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sudan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu (Dragan Bisenić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije - stalnog predstavnika Republike Srbije pri Ekonomskoj zajednici država Zapadne Afrike (ECOWAS), sa sedištem u Abudži (Đura Likar)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Južnoafričkoj Republici (Goran Vujičić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sudan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu (Jugoslav Vukadinović)

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-805/2018-1)

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-807/2018-1)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/18 od 31. oktobra 2018. godine

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/18 od 31. oktobra 2018. godine

Memorandum o tehničkoj saradnji između Ministarstva finansija Republike Srbije - Uprave za trezor i Federalnog trezora (Trezor Ruske Federacije)

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 54/18 od 15. novembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja turizma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2018-2022. godine

"Sl. list grada Beograda", br. 108/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu (grad Beograd)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima (grad Beograd)

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa između ulica Katanićeve, Makenzijeve, Čuburske, unutrašnje granice parcela duž parne strane Šumatovačke,...

"Sl. list grada Čačka", br. 22/18 od 23. oktobra 2018. godine

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Radost" Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/18 od 27. septembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Jagodine

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/18 od 31. oktobra 2018. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim Grad Kikinda učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja

"Sl. list grada Kragujevca", br. 31/18 od 28. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 27/18 od 8. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/18 od 1. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/18 od 8. septembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017.

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o Komunalnoj inspekciji (opština Lebane)

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Lebane

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o pijacama (grad Leskovac)

Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (opština Lebane)

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (opština Lebane)

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, diskoteka, objekata brze hrane i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 89/18 od 8. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za usluge koje pruža Gradska uprava grada Pirota

"Sl. list grada Novog Sada", br. 48/18 od 20. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini grada Novog Sada

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o taksi prevozu putnika

Odluka o obezbeđivanju sredstava ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji grada Novog Sada za viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja

Odluka o postavljanju spomen-obeležja "Šajka" na Petrovaradinskoj tvrđavi

Odluka o postavljanju spomen-ploče Ignjatu Pavlasu u Novom Sadu

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2019. godini

Odluka o visini iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 29/18 od 14. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Pančevo)

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

Odluka o načinu, postupku i kriterijumima za konstituisanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Pančeva

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 11/18 od 19. novembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/18 od 13. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama Opštine Bogatić

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vladimirci za 2017. godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

Plan detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji "Kolari" - levo

"Sl. list grada Sombora", br. 21/18 od 30. novembra 2018. godine

Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 24/18 od 26. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima (grad Subotica)

Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 43/18 od 25. oktobra 2018. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 15/18 od 24. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada …

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 27/18 od 9. oktobra 2018. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza grada Vranja - Gradske uprave grada Vranja i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Sl. list grada Vršca", br. 11/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 42/18 od 15. novembra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2018. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. god. (grad Zaječer)

Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 26/18 od 28. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih...

"Sl. list opština Srema", br. 31/18 od 5. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2019. godinu (opština Irig)

"Sl. list opštine Beočin", br. 9/18 od 28. juna 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 24/18 od 26. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 75/18 od 23. novembra 2018. godine

Zakon o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 104/18 od 13. novembra 2018. godine

Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje

Pravilnik o sadržaju Bezbjednosno-tehničkog lista

Odluka Ustavnog suda broj U-3/16 (odnosi se na Zakon o uređenju prostora i građenju)

Odluka Ustavnog suda broj U-69/17 (odnosi se na Krivični zakonik Republike Srpske)