Trenutno u Ekspertu

Propisa: 121001

Službenih mišljenja: 16076

Sudske prakse: 9158

Modela akata: 831

Obrazaca: 35104

Podzakonskih akata: 89778

Prečišć. tekstova: 27216

Propisa CG: 1797

Propisa R.Srpske: 2179

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

Datum izdanja: 13.10.2019
Cena: 495,00 RSD
Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Datum izdanja: 10.10.2019
Cena: 550,00 RSD
       
Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Datum izdanja: 09.10.2019
Cena: 220,00 RSD

Zakon o autorskom i srodnim pravima 2019

Zakon o autorskom i srodnim pravima (prečišćen tekst, septembar 2019.)

Datum izdanja: 25.09.2019
Cena: 264,00 RSD

       
Zakon o izvršenju i obezbeđenju 2019

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (prečišćen tekst, avgust 2019.)

Datum izdanja: 12.08.2019
Cena: 550,00 RSD

PKU za državne organe, PKU za zaposlene u jedinicama lok. samouprave

PKU za državne organe, PKU za zaposlene u jedinicama lok. samouprave

Datum izdanja: 13.06.2019
Cena: 220,00 RSD

       
       
Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.)
Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.)
Datum izdanja: 31.05.2019
Cena: 220,00 RSD 
Carinski zakon (2019.) Carinski zakon (maj 2019.)
Datum izdanja: 30.05.2019
Cena: 440,00 RSD 
       
Krivični zakonik (prečišćen tekst, maj 2019.)
Datum izdanja: 28.05.2019
Cena: 660,00 RSD
Zakonik o krivičnom postupku (prečišćen tekst, maj 2019.)
Datum izdanja: 28.05.2019
Cena: 693,00 RSD
       
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019
Datum izdanja: 09.04.2019
Cena: 550,00 RSD
Zakon o zdravstvenom osiguranju 2019
Datum izdanja: 09.04.2019
Cena: 550,00 RSD
       
Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, april 2019.)
Datum izdanja: 05.04.2019
Cena: 660,00 RSD
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (prečišćen tekst, april 2019.)
Datum izdanja: 03.04.2019
Cena: 1.540,00 RSD

 

Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs