Trenutno u Ekspertu

Propisa: 132848

Službenih mišljenja: 16737

Sudske prakse: 9593

Modela akata: 876

Obrazaca: 38777

Podzakonskih akata: 98731

Prečišć. tekstova: 30046

Propisa CG: 1916

Propisa R.Srpske: 2373

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, decembar 2020.)
Datum izdanja: 21.12.2020
Cena: 660,00 RSD
Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Datum izdanja: 21.12.2020

Cena: 330,00 RSD
       
Zakon o akcizama (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o akcizama (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Datum izdanja: 21.12.2020

Cena: 330,00 RSD

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, decembar 2020.) 

Datum izdanja: 13.12.2020

Cena: 550,00 RSD

       

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Datum izdanja: 03.12.2020

Cena: 330,00 RSD

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2020.)

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2020.) 

Datum izdanja: 01.12.2020

Cena: 880,00 RSD

       
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (prečišćen tekst, novembar 2020.)

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (prečišćen tekst, novembar 2020.)

Datum izdanja: 13.11.2020

Cena: 330,00 RSD

Propisi o javnom beležništvu (Zakon, pravilnici, Poslovnik, tarife)

Propisi o javnom beležništvu (Zakon, pravilnici, Poslovnik, tarife) 

Datum izdanja: 16.07.2020 

Cena: 550,00 RSD

       
Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.)

Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.) 

Datum izdanja: 11.03.2020 

Cena: 990,00 RSD

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.)

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, februar 2020.) 

Datum izdanja: 14.02.2020

Cena: 770,00 RSD

       
Zakon o visokom obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2020.)

Zakon o visokom obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2020.)

Datum izdanja: 11.02.2020

Cena: 330,00 RSD

Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (februar, 2020.)

Zakon o dualnom obrazovanju, Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (februar, 2020.) 

Datum izdanja: 11.02.2020

Cena: 154,00 RSD

       
Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, januar 2020.)

Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, januar 2020.) 

Datum izdanja: 17.01.2020

Cena: 990,00 RSD

Zakon o javnim nabavkama 2020

Zakon o javnim nabavkama (januar 2020.)

Datum izdanja: 10.01.2020

Cena: 770,00 RSD

 

 

 

 

Kompletan spisak knjiga možete pogledati na sajtu www.cekos.rs


 

 

Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (prečišćeni tekstovi, decembar 2018.)
Datum izdanja: 17.12.2018
Cena: 440,00 RSD
Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (prečišćeni tekstovi, decembar 2018.)
Datum izdanja: 17.12.2018
Cena: 440,00 RSD
Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, decembar 2018.)
Datum izdanja: 13.12.2018
Cena: 385,00 RSD
Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, decembar 2018.)
Datum izdanja: 13.12.2018
Cena: 385,00 RSD
Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, decembar 2018.)
Datum izdanja: 10.12.2018
Cena: 660,00 RSD

Navedene knjige predstavljaju 16 poslednjih naslova iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi". Knjige iz ove edicije su uključene u pretplatu na stručne časopise "Informator" i/ili "PDV", a moguće ih je poručiti i zasebno. 

Na našem sajtu www.cekos.rs možete pogledati i ostale knjige iz ove edicije kao i ostala "Cekos in"-ova izdanja i usluge.